Category Archives: Ansvaret

Det syns att lärare och elever samspelat och det ska synas

                      I ”Vägen till skriftliga omdömen” 2009 skrev jag hur jag antecknade att jag och eleven samspelat i elevens böcker. Jag skrev alltid ett datum och signatur i skrivhäften och … Continue reading

Posted in Ansvaret, Formativ bedömning, Inkludering, Kommunikationen, Lektioner och lektionsförslag, Ordförrådet, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Redskapen | Leave a comment

Wake-up-call i korridoren

    Jag är också utanför. Korridorer i skolan. Långa är de. Ödsliga då lektionerna stängt sina dörrar. Jag hör röster från klassrummen. Ser lärarna visa, berätta och undervisa. Jag ser dem genom fönstren. Skolan arbetar. Så sitter eleven där. … Continue reading

Posted in Ansvaret, Kommunikationen, Läraren inom mig, 2014 | Tagged , , , | Leave a comment

”Snälla, kan du … ” Självklart svarar jag.

– Snälla, kan du hjälpa mig, behöver förstå hur jag läser och … Javisst. Vi slår oss ned. Undersöker läsförmågan. Den på raderna. Den mellan raderna. Den om orden. Den om att gestalta orden, fylla dem, fylla dem ytterligare och … Continue reading

Posted in Ansvaret, Litteratur och läsning | Leave a comment

Innan vi kan läsa mellan raderna måste vi kunna läsa raderna

                          Vi  säger att vi ska lära oss att läsa mellan raderna. Det är en stor konst att läsa mellan raderna. Innan vi kan läsa mellan raderna måste … Continue reading

Posted in Ansvaret, Boken i undervisningen, Högläsning, Inkludering, Litteratur och läsning | 4 Comments

Förklaringarna till trots! Ett perspektiv på lärarens arbete

För många år sedan var jag i ett klassrum på Nya Zeeland. I det klassrummet sov en liten pojke på en soffa. Då läraren skulle börja sin undervisning väckte hon pojken. Han vaknade till och hon tog honom vid handen … Continue reading

Posted in Ansvaret | Leave a comment

Se inte på eleven, se inte vem kollegan är …

Se till undervisningen. Det är genom undervisningen vi kan nå eleverna och det är genom undervisningen vi ska diskutera med en kollega. Det är ett helt annat fokus än att formulera brister i en annan människa, det vi säger om … Continue reading

Posted in Ansvaret | Leave a comment

Tappa tand och börja skolan

Stoltheten över gluggen är stor. Och med den också stoltheten att vara så stor att det är dags att börja skolan. – Jag kan redan engelska, säger liten. Jag lyssnar till engelskan. Det är en gåva att få ta emot … Continue reading

Posted in Ansvaret | Leave a comment