Category Archives: Lärande

Att hålla den pedagogiska ivern och leka med bokstäverna

Jag är en tänkande pedagog. Jag ivrar inte att genast utbilda. Däremot tittar jag på hur barn gör med det jag kommer med. Denna stund tog jag fram bokstäverna. Barnet satt i mitt knä och studerade bokstäverna. Därefter började barnet … Continue reading

Posted in Autodidakten, Barns rättigheter, Lärande, Ordförrådet, Ordning och reda, Till J | Tagged , , , | Leave a comment

Dokumentera: Mina anteckningar rörande mina elevers läsning

1997 började jag göra ”läsanalyser” av hur mina elever läste. Jag gjorde det efter att ha lyckats få en elev att lära sig läsa och att jag blev känd för att få elever att läsa. Men jag ville veta om … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Lärande, Lässtrategier, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Ordförrådet, Pedagogiska samtal, Redskapen, Strategier, Styrdokumenten, Svenska, Svenskämnet, Systematiskt kvalitetsarbete i undervisningen, Undervisningen | Tagged , , | Leave a comment

Låt eleverna berätta om skolan: ”Tips från oss”

Jag lät eleverna i årskurs fyra skrev till blivande årskurs ettor, tvåor och treor om vad de bör tänka på som elever: Elevernas tips till eleverna: Tävla aldrig mot andra. Tävla bara med dig själv. Våga chansa, fråga mycket, ge … Continue reading

Posted in Lärande, Lektioner och lektionsförslag, Ordförrådet, Pedagogiska samtal | 2 Comments

En omvänd tanke

Tänk om vi lärare hade lika lätt för att lära som eleverna! Inlägg som berör samma teman: Vägen till läraryrket Utbildningstanke – en början till en generell tanke Åtgärdsprogram – en tanke

Posted in Lärande | Leave a comment

Barn behöver vuxna. Elever behöver lärare.

Det talas så mycket om att barnen ska bli självständiga. De ska lära sig arbeta självständigt. Och denna självständighet är så viktig. Då jag vill lära mig ser jag till att hamna i ett lärande sammanhang så att jag få … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Lärande, Läraryrket och lärarrollen | Leave a comment

Vi lär oss på olika sätt

SÅ HÄR LÄR SIG EN PERSON (som studerar nu): Jag brukar fokusera. Ibland har jag musik på – om jag måste repetera. Om det jag ska lära mig är helt nytt behöver jag tystnad. Jag kokar kaffe … sedan sätter … Continue reading

Posted in Lärande | Leave a comment

Undersöka hur elever lär sig – och låta dem berätta

Vi ska individualisera undervisningen. Vi ska se till varje individ. Vi ska utveckla mångfald av sätt att undervisa så att varje elev får lära sig. Hur ofta undersöker och frågar vi hur elever lär sig? Hur ofta får de själva … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Lärande | 1 Comment