Tag Archives: ordlistan med förklaringar

Skollagen om barns och elevers utveckling mot målen

Skollagen om barn och elevers utveckling mot målen! Redan i andra meningen av Lgr 11 syns skollagen: Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.  Det betyder att skollagen … Continue reading

Posted in Skolorden, Skolrättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , , | Leave a comment