Att bygga upp en lektion

Att bygga upp en lektion handlar för mig om att inkludera innehållet för lektionerna med elevernas aktioner (tänkande och görande) och utvärdera och summera det som ägt rum, såväl inne i elevernas huvuden som utanför på pappret och i samtalet.

Det betyder att jag måste bygga upp lektionen så att den kan innehålla allt detta, möjliggöra för lärandet i lektionen. Jag tänker så här:

 • Inledande av lektionen, ingressen, kan vara ett tydligt anslag från lärarens sida, förberedd med en text, ett fotografi, en mötesplats för det som lektionen ska handla om.
 • Elevernas tankar och reflektioner kring det fokus läraren har
 • Lärarens modell av det arbete som knyts till detta fokus. Läraren modellar undervisning, eleverna får därmed följa lärarens tänkande, strategier och utförande, också de svårigheter läraren tycker utmanar och de kunskaper läraren använder av det undervisningarna tidigare har behandlat.
 • Eleverna får gensvara, fråga och diskutera utifrån lärarens modell, ställa frågor, ifrågasätta, utveckla, argumentera, göra analys, vilja pröva och skapa eget.
 • Läraren modellar ytterligare exempel men denna gång är det eleverna som inbjuds att bidra till undervisningen. Eleverna får därmed ta stöd i lärarens modell och kan  utifrån den pröva att skapa egna modeller. Läraren värderar inte elevernas val utan utgår ifrån dem.
 • Därefter konstruerar lärare och elever uppgifter för klassen att grubbla, diskutera och lösa. Det kan handla om att skriva en text, diskutera skillnaderna mellan två fotografier, analysera två matematiktal skrivna av två olika författare, bearbeta förståelsen av skala, samtala om innehållet i den engelska texten, osv
 • Därefter är lektionen i aktion. Eleverna får välja arbetskollega, grupp, enskild och livligt diskutera och samtala, lösa och skriva. Läraren följer noggrant processerna, noterar, skriver upp, agerar i lärandet, följer elevernas diskussioner och deltar aktivt som samtalspartner, frågeställare och bekräftare. Lärarens roll är långt ifrån passiv.
 • Summering och diskussion. Lektionens innehåll ska diskuteras och därmed också elevernas bidrag till den. Vad blev resultatet av elevernas arbete i relation till lärarens modell och klassens modeller.
 • Utvärderingen måste avsluta lektionen. Utan utvärdering kan lärandet inte synliggöras och en del av processen förblir omedveten. Jag lyfter fram flera frågeställningar vilka pekar mot läroplan (lgr 11) samt innehållet i kursplanerna (Lgr 11). Frågorna blir därför:
 • Hur samarbetade ni?
 • Hur utvecklades kunskapen?
 • Vem lärde ni er genom?
 • Vad lärde ni er?
 • Exempel ur undervisningens innehåll
 • Exempel ur elevernas produktioner och gensvar på undervisningen.

Det slutliga arbetet jag gör som lärare – jag går igenom undervisningen i efterhand. Lägger ned större omsorg om efterarbetet än om förarbetet. Förarbetet handlar om att söka, finna och bearbeta ett fokus. Efterarbetet inkluderar elevernas relationer, aktioner och lärande ur vilka jag senare bygger upp andra lektioner.

Det här inlägget postades i Barns rättigheter, Formativ bedömning, Klassrummet, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

Ett svar på Att bygga upp en lektion

 1. Pingback: Planering år 3 ht 14 | Pearltrees

Kommentarer är stängda.