Lärarens arbete – jakten på en dator och snabbfixandet av kopiatorn

Det är ofta inte samvaron med eleverna, eller arbetet med dem, eller klassrummet… det är allt det där andra som stressar upp lärare så att de upplever att de är stressade i klassrummet. Det är genom annan stress lärare inte orkar i klassrummet. Det blir eleverna som får bära och möta den. Lärarens stress.

Jag tycket att det är rent märkligt att lärare inte har bärbara datorer, eller att de inte har en egen överhuvudtaget. Den första en-till-en-satsning en skola ska göra är den att se till att lärarna har en egen dator. Det betyder att läraren kan använda datorn intill eleverna, dokumentera på plats om läraren vill och önskar, kan banda in lärar-och elevsamtal som äger rum på lektionen för att sedan undersöka det som ägde rum i eget utbildande syfte. Ja, det finns mycket som skulle underlätta en lärares arbete genom en sådan satsning.

En annan sak är att det bör finnas fler kopiatorer. På flera platser i skolan. Trassel och trötta kopieringsapparater är stressfaktorer, åtminstone då jag var i skolan, vilka ställde till det och gjorde att man kom för sent till lektionerna. Man lämnar nämligen inte en kopiator i haveri utan att själv ställa den tillrätta, eller anmäla hos expeditionen att den är väldigt havererad, annars tar man saken i egna händer och det bums, utan pardon.

Jakten på en dator borde vara en lätt sak att ordna, ja på något vis kan resuserna läggas där tänker jag, för att sitta och skriva på en dator med en kollega som nervöst vankar fram och åter för att också få tid att slå sig ned och i hast öppna mail och rapportera in och allt det där om är skrivet med MÅSTE GÖRAS bokstäver.

Och så en fikapaus som är en fikapaus. Inte en paus där annat ska ordnas med. Utan en fikapaus där hjärnan får koppla av och hjärtat leta sig fram till en annan takt. En aningens vila om så i fem hela minuter.

Och så det sista, och det viktigaste:

Att fokusera på det skolan ska fokusera. Polera fram innehållet, relationerna och läraryrket. Det är för mycket väsen runt skolan. Det egna värdet av just skola, lärare och elev måste få större fokus. Det ska riktas mycket varmt ljus till det som äger rum i ett klassrum. Kärnan av hela skolverksamheten!

Ha en utmanande pedagogisk måndag önskar jag er!

Det här inlägget postades i Läraryrket och lärarrollen. Bokmärk permalänken.