Undervisningens innehåll ska bli elevens – En Vygotskijmodell i mitt huvud

Eleverna ska få. Skolan är generös. Så ser jag det. Jag är lärare. Det jag undervisar om ser jag som 100% givande och möjlighet att dela. När eleverna får diskutera, argumentera, delta, ingå, påverka, medverka och i ständig dialog med mig, sina kamrater och sig själva, inre och yttre dialoger delar vi upplevelserna av innehållet. I en Vygotskijmodell blir det 50%/50%. När eleven förstår och kan självständigt har eleven lärandet och kan använda den. Då äger eleven kunskapen till 100%. (Detta är en mycket förenklad bild av lärandeprocesserna, från lärare, till processande i gemenskap, till elevens egna kunskaper). Alltså 100% läraremodellande och fokus, sedan processande innehåll i olika procentsatser: till en början 70% lärare, 30 % dialog för att utvecklas till en lärare som ser kunskapen bäras av eleven. Jag har den här bilden i mitt undervisande huvud.

Det betyder för mina elever att de själva kan berätta hur stor del av lärandet de själva äger och hur många procent de behöver mig att stötta, utmana, förklara och bekräfta.

Här ser jag hur eleven har famnat en lässtrategi:

Läsa engelska Körling undervisar 2000

Det här inlägget postades i Föreläsningar jag ger, Formativ bedömning, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Strategier, Värdegrunden, Verkligheten, Visionerna, Vygotskij. Bokmärk permalänken.