Kompensatoriska tankar: Hands on istället för hands off!

Körling fotograferar 2013

Skolan ska vara kompensatorisk. Skolan ska göra skillnad för alla. Skolan har ett eget innehåll som riktar sig till eleverna som går där. Ämnena ska berika, ge och utveckla. Nya samband ska och kan skapas i skolan. Kunskaper mötas med andra kunskaper, ämnen korsbefrukta varandra och bilda nya kunskaper. Läsning av digitala texter ska erbjudas, klickandet i in nätets textvärldar och bibliotekets böcker ska öppna andra världar. Skolan ska verka kompensatoriskt. Det är vi vuxna som ger, utmanar och lockar in i nya områden och in i andra kunskaper, vidgar horisonter. Det är också vi lärare som möter, bejakar, lyssnar in, skapar delaktighet och samlärande.

När föräldern får agera kompensatoriskt måste vi ta oss en funderare på vad skolan signalerar och vad skolan verkar och gör. Varför? Föräldern utbildar i matematik för skolan inte ger kunskaperna. Föräldern köper extra kurser för att föräldern kan och tycker att skolan inte ger tillräckligt. Och så läxhjälpen som behövs. Varför?

Jag ser hur sprickan kan växa och hur den växer. Jag vill se hur varje elev får en plattform av egna kunskaper möjliga att omsätta i andra kunskaper. Att skolan är en sådan plats för alla. Att elevernas drömmar om sina liv får fäste i skolans värdegrund. Att alla vuxna i skolan har ett stort ansvar för den pågående generationens liv och framtid. I skolan! 

Det här inlägget postades i Barns rättigheter, Om jag vore rektor, Pedagogik, Pedagogiska samtal, Skolrättigheter, Värdegrunden, Verkligheten, Vetenskap och teori, Visionerna. Bokmärk permalänken.

Ett svar på Kompensatoriska tankar: Hands on istället för hands off!

  1. Vi håller med om att skolan har ett k o m p e n s a t o r i s k t ansvar för att varje barn ska klara skolan. För att tala klartext: Skolan ska kompensera för föräldrar som inte anses vara tillräckligt stödjande för sina barns studier.

    Visst är det då märkligt att detta kompensatoriska ansvar inte får kosta pengar? Bara var fjärde kommun i Sverige ger bidrag till sådana extra resurser.

    År efter år efter år är det ett stort antal elever som misslyckas i skolan. Det räcker inte längre att vältra ansvaret på dåligt utbildade föräldrar. Skolan SKA ta sitt kompensatoriska ansvar. Det måste få kosta pengar. De är våra barn värda!

    Föräldraalliansen Sverige (sammanslutning av föräldraföreningar mm på nationell nivå) som kämpar för en likvärdig skola

Kommentarer är stängda.