Ett mail till mig – om elevers frågor och om lärarens svar

Meddelande: Hej!
Tack för att du pekar på det självklara och enkla, som jag inte alltid ser när jag analyserar och kräver för mycket av mig själv. Du skrev att man ska fråga sig själv vilka frågor eleverna ställer mig som lärare. En elev ställde en fråga när jag presenterade syftet med historieundervisningen utifrån läroplanen. Jag pratade om att eleverna ska få en historisk referensram, känna till skeenden, gestalter och livsvillkor i olika tider, kunna förstå och använda historiska begrepp och vi pratade om viktiga faktorer som löper som en röd tråd genom all historieundervisning; politik, migration, möten…
”Jag förstår allt det där S. Och jag tycker att det låter bra och viktigt! Men jag förstår ändå inte – VARFÖR ska jag ha en historisk referensram? Varför måste jag kunna använda de där begreppen? Varför ska jag känna till händelser i historien?”
Så vi pratade vidare, om att förstå att historien har betydelse för det som händer idag och för det som kommer att hända i framtiden, om demokrati och att man genom språket (ord och begrepp) får en mer självklar plats i samhället, att vi genom att studera vår historia kan förstå andras och andra människors livsvillkor.

Detta var i en årskurs fyra. Sådana frågor får jag. Vilken rikedom att vara lärare!

Det här inlägget postades i Frågekonsten, Klassrummet, Kommunikationen, Konsultation av något slag. Bokmärk permalänken.