Medvetenheten

Körling fotograferar 2010 För att utveckla medvetenhet krävs det att man får tänka. Det är en aktivitet som jag önskar se mer av. Tänkandet. Det är en av mina fritidssysselsättningar. Tänkandet. Och hur jag strävar efter medvetenhet. Därför behöver jag det långsamma, det enskilda, det vilsamma och faktiskt – en sto

This entry was posted in Strategier and tagged , , , , . Bookmark the permalink.