När boken berättar om andra böcker

Lyssnar till Hästpojkarna inläst av Johan Ehn, författaren själv. Vid flera tillfällen berättar författaren om andra böcker. Böckerna som det berättas om blir ett slags bibliotek för läsaren. Det är berättelser om böckerna och ett annat sätt att få boktips.

Hej HOPP

det här blev kort,

Anne-Marie

 

Posted in Litteratur och läsning | Tagged , , , | Leave a comment

90 sekunders högläsning och bokens väg till läsaren

Lånar ut min bok. Den jag läste högt ur i 90 sekunder. Dessa viktiga nittio sekunder brukar leda till att några elever vill fortsätta att läsa boken på egen hand. Igår lade jag boken på elevens bord som en hälsning från en läsare till en annan.

Hej HOPP kära ni,

Anne-Marie Körling

Posted in Högläsning, Lässtrategier, Undervisningen, Väck läshungern | Leave a comment

Nästan skrämmande exakt i tiden:

En text att läsa högt, samtala om och kanske också skriva något kort om hur texten kan begripas i en tid som denna, dvs, om covid-19. Men minns att det kan räcka att högläsa en text och samtala om den. Låt eleverna samtala en-två minut i grupper om två och två. Sammanfatta gärna i helklass. Här är texten:

Smittan var borta och vi kunde gå upp igen. Jag minns att det hade regnat ute, det droppade fortfarande från träden och solen glittrade i vattenpölarna på marken.

Örn och Juno sprang ut och började hoppa och plaska, men själv vågade jag inte. Jag var rädd att smittan fortfarande var kvar.

De vuxna sa att jag inte behövde vara orolig längre, att faran var över, men jag trodde inte på dem. I flera dagar höll jag mig inomhus, satt i fönstret och tittade på när de andre lekte i grästet.

Ni kommer att ångra er, tänkte jag. När ni blir sjuka kommer ni att få se att jag hade rätt.

Men så blev det inte.

Ur Cecilia Lidbecks bok Familjen som Lilla Piratförlaget har gett ut till oss läsare.

Om du vill granska att jag skrivit av korrekt så får du läsa på sidan 105 i boken.

Hej Hopp kära ni,

Anne-Marie Körling

Posted in Källkritik och undervisning, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Tagged , , | Leave a comment

Frågor som leder från tyckande till tankar om innehållet

Från tyckande till faktiska tankar om innehållet.

Igår läste en elev en bok på engelska. Eleven tyckte att boken var sisådär. Det är mycket lätt att avsluta diskussionen med vad eleven tycker. Men det är åsikter och synpunkter. Om man vill gå ett steg längre ställer man frågor som gör att eleven kan referera till innehållet. Eleven fick frågan

– Vad fattades i boken för att den skulle bli intressant för dig?

Eleven berättade att:

– Jag tycker att boken fokuserade för mycket på personen x och att de andra inte riktigt kom fram. De som påverkade personen X var liksom otydliga men ändå så påverkade de så mycket. Det blir konstigt att inte få fler perspektiv på händelserna. Men kanske att boken inte är skriven för äldre utan för yngre barn. Då kan de inte skriva så mycket om det hemska eftersom mindre barn inte har fått veta hur det egentligen var. Det skulle vara för hemskt att beskriva för små barn om det som hände. Men jag vet ju mer om vad som hände. Jag kan därför sakna mer i berättelsen.

Det är ett innehållsrikt svar. Det är skillnad på detta svar mot det där eleven uttrycker sitt ogillande. Vi får inte stanna där.

Hej HOPP kära ni,

Anne-Marie Körling

Posted in Barns rättigheter, Föreläsningar jag ger, Hinder för lärande, Känslor, Lärarens språk, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Tagged , | Leave a comment

Lektion att ta rakt av … vilket språk som helst men här engelska

Hej kära lärare,

Här är en lektion du kan ta direkt. Fundera över hur du ska presentera den för dina elever.

Jag har medvetet uteslutit upphovsmän och vilken låt jag hänvisar till. Det gör jag för att väcka medvetenheten om vad det betyder att inte ange upphovsmän. Jag har alltid kritiska frågor till undervisningens innehåll. På så sätt kan jag ge en modell av varför och hur. Det kommer med undervisningen i rummet. Eleverna ska utbildas i att ställa frågor om undervisningens innehåll. Vad fattas den?

Under strecket har du själva undervisningen:

____________________________________________________________

Så här går en refräng till en låt. Den handlar om att ha en fest (vilken som helst) och att man får gråta eftersom något händer på festen som gör att man gråter. Vad får du berätta om:

It´s my party 

and I cry if I want too

cry if I want to

You would cry to

if it happened to you

 

En annan låt har denna textrad, du kan beskriva vad som har hänt, vilka som är inblandade och varför. Vad gör att man inte vill prata, göra någon ledsen, be om ursäkt:

I don’t wanna talk

If it makes you feel sad

And I understand,

you’ve come to shake my hand

I apologise

 

En annan låt har denna textrad. Här kan du följa mönstret och fortsätta skriva i oändlighet. No more sunshine.

No more apples, no more rain… osv:

 

No more pencils

No more books

 

En gammal låt som handlar om att sjunga, vara glad och lycklig. Vad gör att man känner sig så glad att regnet inte spelar någon roll. Skriv en anledning, en fortsättning och ett avslut:

I’m singin’ in the rain

Just singin’ in the rain

What a glorious feeling

I’m happy again.

I’m laughing at clouds.

 

Du får välja vad du vill skriva om och kanske har du en egen låt du vill använda några rader ur. Det får du göra.

Tänk bara att du måste på något sätt få med raderna från låten.

 

 

Kritiska frågor:

 • Vad saknar du för information?
 • Vad skulle du behöva veta?

 

Hej HOPP bästa elever,

Anne-Marie Körling

Posted in Lektioner och lektionsförslag, Modellerna, Musik, Undervisningen | Tagged , | 2 Comments

Undervisning att grubbla över: Varför ”den” och varför ”det”?

Posted in Grammatiken, Modellerna, Ordförrådet, Textsamtal, Undervisningen | Tagged , | Leave a comment

Engelska lektion: Folksagan att se och lyssna till, ord att uttala och annat

Det här är en folksaga. Du får se den som en film. Folksagan  berättas i många länder. Det är många som fått lyssna på den. Den har berättats för min mormor. Hon kunde den.

Folksagorna ville berätta för barn och vuxna hur man skulle uppföra sig. Därför lyckas alltid den som gör gott för andra. Folksagan berättades inte bara för barn och unga utan alla fick lyssna till den.

Den handlar om att vara hjälpsam och alltid göra sitt bästa. Det är vad folksagan vill lära oss. Om vi är hjälpsamma och hjälper till kommer vi en dag att också få hjälp ”in return”.

Men en hjälpare hjälper inte för att få något tillbaka även om det ofta blir så.

Här är ord/fraser som du får möta i folksagan:

 • one daughter each
 • do any work
 • she became very lazy
 • admiring herself
 • poorly
 • just this morning
 • don´t argue with me

The friendly one:

 • never complained
 • never get tired
 • anything
 • all my life
 • take care of you
 • a difficult time for us
 • wealthy family
 • earn money
 • other expenses
 • good servant
 • neglecting our duties
 • never say no to anyone asking for help
 • lose hope
 • be diligent
 • I have to focus
 • talking tree
 • climbed up
 • in return
 • spade
 • her palm was sored
 • your hands must hurt
 • walk ahead / walked ahead
 • broken
 • owen
 • over all the cracks
 • dirty
 • clean with some water
 • well
 • scrubbed it clean
 • give a bath
 • happy and healthy
 • grew dark
 • disturb
 • never enter the seventh room
 • but not enter
 • earned enough money
 • curious
 • always follow
 • it is time for your reward
 • heaps of gold
 • whatever sticks to you is yours
 • silver coins
 • as many as you want
 • mend – mended
 • fresh pears
 • waiting at the door

The lazy one:

 • serious
 • no matter what
 • my pretty hands
 • walked ahead
 • a well of water
 • stay the night
 • just like before
 • dark inside
 • frogs and honey-bees
 • to grab
 • out of reach
 • grow taller / grew taller
 • in bruises
 • honest

And as always: 

They lived happily ever after!

 

Vad kan du göra:

 • uttala orden/fraserna högt för dig själv
 • läs orden/fraserna tillsammans med en kompis
 • vilka ord/fraser kan du översätta
 • översätt så många du kan – skriv av de engelska på papper och skriv översättningen där
 • du får söka på nätet eller titta i en ordbok
 • Säkert hittar du ett stavfel – då upptäcker du dina kunskaper och ser vad som kan rättas – det är en god upptäckt
 • Ha roligt när du arbetar
 • Skriv något berättelsens innehåll och använd ord/fraser du nyss läst och uttalat
 • Kritik/synpunkter på folksagan

-Med ett ord kommer alltid fler, säger jag. 

Hej HOPP!

Anne-Marie Körling, som gjorde lektionen med mina elever. De fick uttala/läsa högt/översätta och diskutera vad de kunde lista ut av orden. Som exempelvis – herself – som bygger på her och self vilket därmed synliggör vem det handlar om.

______________________________________________________________

Varför denna undervisning:

Undervisningen innehåller/berör:

 • Ordförråd: ord och fraser
 • sociala relationer i olika sammanhang
 • olika former av dialoger, samtal
 • filmer och dramatiserade berättelser för unga
 • ges möjlighet att lyssna till sagor och hur det engelska språket låter
 • betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter
 • intonation
 • hur ord och fasta språkliga uttryck används i texter och i talat språk i olika situationer
 • berika kommunikation och uttal

 

 

Posted in Lektion, Lektioner och lektionsförslag, Undervisningen | Tagged , | Leave a comment