Hur vill du ha hjälp?

Eleverna ska få uttrycka på vilket sätt jag som lärare kan hjälpa dem. Då eleverna får berätta hur de vill ha hjälp så kan jag möta dem på det sätt de önskar och behöver.
P1240656Körling fotograferar 2014Körling fotograferar 2014

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Leave a comment

Lektion: Vilket djur talar jag om?

Denna lektion bidrar till elevernas förmåga att lyssna, fundera, tänka och argumentera, analysera och fundera över fakta de hör eller tar del av. Lgr 11 berättar att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Samtidigt som eleverna ska få denna möjlighet ska undervisningen vara saklig och allsidig. Det betyder att vi måste utbilda för möjligheten att i stort och i smått tycka, tänka, belägga och uttrycka hur vi tänker och samt att skaffa argument för varför vi säger som vi gör.

Gör så här:

Förbered med att välja en text. Den text du väljer ska beskriva någonting. Du kan välja vad som helst. Jag väljer att göra detta med en faktatext om ett djur. Lektionen fungerar såväl i svenska som i engelska, ja, som i arabiska som i lettiska.

Förbered dig genom att ta bort det texten beskriver:

Buksimmare no 1

 

 

BuksimmareHär är den text jag kommer att göra med mina elever. Jag kommer att läsa den högt för eleverna. Därefter får de tänka vad det kan vara för djur, kryp, insekt eller vad de själva associerar till. Jag kommer be dem att lyssna igen och lägga ord på minnet som förklarar hur djuret ser ut och som kan stötta dem i att belägga sina egna berättelser med fakta. Alltså jag läser den lilla texten flera gånger. Jag är generös med tid att tänka. Jag kastar mig inte genast över berättelsen igen för att ge dem ledtrådar. Meningen är att de ska få gissa, fundera och tänka. De ska också få berätta, förklara och ställa frågor. Här är texten. Det gröna orden tar är de jag inte uttalar, visar eller säger något om.

Alltid, alltid en tydlig koppling till Lgr 11. Varför gör jag detta?

Undervisningen brukar utvecklas till att bli mycket språkrik. Eleverna ska ges rika möjligheter att samtala, läsa och skriva och få utveckla sina möjligheter att kommunicera (Lgr 11, s. 9).

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende att pröva egna idéer och lösa problem. (Lgr 11, s. 9). Eleverna blir nyfikna och berättar ofta rikligt om vad de tror att det är och varför.

 

Undervisningen ska vara balanserad och varierad sammansättning av innehåll och arbetsformer. (Lgr 11. s. 10). Att vända och vrida på innehåll, hitta andra vägar in i texter genom att inte ge eleverna allt. Kittla hjärnan lite!

Innan jag berättar vilket djur/insekt det är ger jag lite mer information:

 • simma
 • bakben
 • växtätare
 • sjöbotten

Tre till fyra begrepp ska åskådliggöras. Dessa begrepp ska eleverna få pröva i sina munnar, undersöka värdet av och därigenom härleda till vad för slags djur det handlar om. Eleverna ska också få den generösa möjligheten att pröva att uttala och säga meningen:

”Om du inte är försiktig kan de sticka dig ordentligt.”

Eleverna kommer att grubbla och fundera, gissa och säga alla möjliga djur. Det handlar inte om att få rätt eller att komma på svaret utan att få näring till att fantisera och gissa, prata, lyssna och tänka. Naturligtvis kan ni ta ett annat litet djur eller insekt, eller en maträtt där ni tar bort den viktigaste ingrediensen, eller en plats som finns förklarad men som ni inte berättar om. Jag valde buksimmaren.

Den här lektionen träffar flera kursplaner; ämnet svenska, ämnet biologi, ämnet geografi. Det beror på hur diskussionen utvecklar sig och hur kreativt du ser på lektionens möjlighet.

Jag brukar utvärdera mina lektioner genom att fråga eleverna:

 • Vad gav den här lektionen er att tänka på?
 • Nya ord ni lärde er under denna lektion?
 • Hur vet ni att jag har förberett mig?
 • Något som ni skulle vilja förbättra eller andra synpunkter på lektionen?

Buksimmarna behöver luft ibland. Det behöver elever också.

Skriv ut!

Om du vill skriva ut den här lektionen kan du göra det genom att klicka på kommentarer så kommer en liten ikon att synas. Tryck på den och bums har du en utskrift att hålla i din hand.

Posted in Lektioner och lektionsförslag | Tagged , , | Leave a comment

Kör långsamt

 

Skolan är en plats kring vilka många, många rör sig. Runt skolan är hastigheten låg. Bilförarna får ta det försiktigt. Barn kommer från alla håll. De tar sig till skolan på olika sätt. Barn träffar kompisar på vägen. De tänker inte på trafiken. De tänker på att de ska till skolan. Hastigheten är låg runt en skola.

I skolan är det högt tempo. Där rusar vi omkring. Vi springer uppför trappor. Vi kommer ibland med andan i halsen till lektioner. Hastigheten i skolan är hög. Petter Iwarsson, BRIS, säger att vi kör 30 km/tim runt skolan men att vi kör i 150 i den.

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Leave a comment

Alla lärare har sin första gång

Körling fotograferar 2014

Kära lärare. Du som alldeles nyss var lärarkandidat. Nu står du på tröskeln till verkligheten. Några skälvande dagar innan upprop. Jag får frågor om hur man gör. Alltså inte hur man gör alla efterföljande dagar utan hur man gör på uppropet. Så här kan man förbereda sig.

 • Klä dig i kläder som du trivs i.
 • Ha en servett gömd i ärmen eller i en ficka.
 • Öppna fönstret så att det kommer in ny luft under uppropet.
 • Gå ett varv i klassrummet. Känn in dig i rummet.
 • Ställ möbler tillrätta. Skjut in stolar. Gör rummet harmoniskt genom att skapa ordning i det.
 • Förbered dig för att ropa upp eleverna.
 • Minns att eleverna möter sin lärare i dig.
 • Berätta om dig själv som lärande; så här lär jag mig.
 • När du ska avsluta uppropet är avslutet viktigt. Stå i dörren. Ta i hand. Se in i ögonen. Säg att det är roligt att ses igen. Att du ser framåt.

 

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Leave a comment

Skam: Innan kritiken blir konstruktiv

Körling fotograferar 2014

Det tar ett tag att förstå att kritiken är konstruktiv. Skam kan aktiveras. Då tystnar allt inom den som känner skam. Känslan av att vara dålig ersätter allt. Inte förstår man då att kritiken handlar om just denna sak utan man tar kritiken inåt. Mot sig själv. Man blir en dålig människa. Så går skammen sin rundvandring i systemet. Och då man vågar prata om sina känslor spricker den upp, blir tanke, och i tanken kan kritiken bli mer hanterlig och begriplig. Det handlar om det här, alltså om något i det yttre. Det handlar inte om mig.

Då kan man gå tillbaka, se, förstå och ta till sig kritiken och därmed blir den mottaglig. Då först blir den konstruktiv. Ofta tänker jag på hur eleverna kan känna skam. Den ordlösa. Den som skapar mörker över tankarna. Den som låser tankarna till försvar eller flykt. Till ilska ibland. Och hur lite vi talar om känslorna i lärandet.

Posted in "Läraren inom mig", Känslor | Leave a comment

Terminsstart! Upprop, inrop, anrop!

Körling fotograferar 2014

Upprop!

Jag har alltid tyckt om uppropen. Det är då jag ska möta mina elever. Kanske är det för första gången, kanske är det för andra året, kanske för mitt sista år med eleverna. Jag tycker om att med värme högläsa elevernas namn, se in i elevernas ögon och se att de alla är där. De mänskliga rättigheterna att få ha ett namn tänker jag då jag tittar över mina elevlistor och uttalar elevernas namn, ja, prövar att uttala dem, prövar att minnas dem, och det innan jag träffat eleverna.

Inrop!

Att terminsstarta innebär att ropa in eleverna från ledigheten. Det betyder att jag har ett innehåll jag ropar in dem till. Jag tror inte på en långsam skolstart. Vi ska ge något direkt. Skolan är så rikt på innehåll. Klassrummen ska vara en plats för mötet mellan eleverna, läraren och innehållet.

Anrop!

Det är kring något vi påkallar uppmärksamhet. I ett speciellt sammanhang. Alltså skolans anrop. Låt oss skapa nyfikenhet, ge möjlighet till kreativt tänkande och få fakta att undersöka och ställa sig frågande kring.

Det är skolklart!

 

Posted in Ordförrådet, Pedagogik, Pedagogiska miljöer | Leave a comment

Tack för alla berättelser och fönster in i lärande klassrum

 

En av det fina med att föreläsa är att besöka lärare och skolor. Det betyder att jag får se skolor, klassrum och träffa skolledare och lärare.  Jag ser skolgårdar, skolbibliotek, korridorer, lärarrum och får titta in i bokhyllor och aktuell forskning, den man lyfter fram just i den här skolan och jag ser hur man hälsar på elever och varandra. Det är roligt. Det känns hoppfullt.

Posted in Föreläsningar jag ger | 1 Comment