Motivera till läsning

Mycket tänkvärd text att läsa och diskutera! 

Posted in Litteratur och läsning | Leave a comment

Lektionerna på tunnelbanestationerna

Körling fotograferar 2015

Vid Östermalmstorgs tunnelbanestation finns det en plats där det ekar. Där kan man stå och sjunga en stump och upptäcka hur ljudet blir högre på vissa platser och lägre på andra. Jag var där och mindes plötsligt hur jag tog mina elever på en rundresa i tunnelbanan. Vi åkte till stationer vi aldrig varit på, klev av och undersökte stationens utsmyckning och hur den skilde sig från den förra. På en station var det ganska stillsamt. En farbror ville berätta om sin barndom för eleverna och de lyssnade till den. På en annan station fick eleverna byta plats med spärrvakten, fick stämpla biljetter och säga trevlig resa till de som skulle åka hit och dit med tunnelbanan. På en station hade en liten igelkott irrat sig in och vi fick med samlad hjälp av SL-personal och lokalvårdare lotsa den lilla igelkotten tillbaka ut i friheten.

 • Under vår resa talade vi svenska och engelska och lyssnade till samtal
 • Fick vi se en livslevande igelkott och rädda den ut ur tunnelbanan
 • Tittade vi på konst och utsmyckningar samt reklam och hur dessa texter skilde sig åt
 • Vi jämförde olika stationer med varandra
 • Vi lärde oss hur vi kan uppföra oss som stor grupp och vilken hänsyn man måste ta i en tunnelbana
 • Vi samtalade med människor över generationerna
 • Vi sjöng en sång som ekade på Östermalmstorgs tunnelbanestation
 • Vi intervjuade en spärrvakt och prövade spärrvaktens arbete
 • Vi hade roligt tillsammans och tog hand om varandra
 • Vi undersökte kartan och jämförde med vår resa
 • Vi lärde oss att hålla oss höger och vänster

Jag gjorde många utflykter med eleverna. Vi tog oss till offentliga platser för att lära oss vara i dem, lära oss ur dem och få vara tillsammans på andra platser än klassrummet och skolan.

Posted in Undervisningen | Tagged , , , | Leave a comment

Om läsning …

… jag skriver på Läsambassadörens blogg. Om läsning. Välkommen.

Här fortsätter jag att skriva om undervisning, lärande och funderingar kring skola och samhälle. Hej HOPP!

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Leave a comment

Helt kort

En händelse – det som sker utanför oss.
En upplevelse – det som händer inom oss.

 

Posted in Kommunikationen | Leave a comment

Där språk möts – om språk mellan generationer

Hittat på en loppmarknad - körling fotograferar

Jag minns hur jag försökte få min mormor att förstå saker och ting. Oftast handlade det om att hon frågade mig vad jag menade med det ordet, eller ett annat. Vardagliga ord i mitt tonårsliv men ovanliga i min mormors språkbruk. Under den värsta tonårstiden suckade jag tungt över mormors språk och att hon inte förstod. Idag kan jag ana att hon drog en suck över att språket förändrades, kanske till det sämre. Mormor skulle aldrig någonsin säga att så var fallet. Hon försökte förstå. Jag försökte också förstå henne. Ju äldre jag blev ju mer försökte jag anamma hennes berättelser. Språket över generationerna.

Jag minns mitt möte med min farbror. Han emigrerade som mycket ung. Kom aldrig tillbaka till svenska språket. Jag mötte honom i Amerika då jag var 13 år. Ännu okunnig i engelska språket, inte naturligt att tala. Han ansträngde sig att tala svenska med mig. Det var som att öppna en konservburk med svenska språket från anno 1914. Jag förstod ingenting. Det gick omöjligt att begripa den svenska han talade.

Över tid förändras språk och man måste vara i det för att på ett naturligt sätt uppdateras i uttryck som hämtas ur händelser och människors vardagliga möten. Då jag läser Tomas Tranströmers ”Minnena ser mig”, 1993 tänker jag på språket över generationerna:

”Morfar talade 1800-talets språk. Många vändningar skulle i dag te sig uppseendeväckande ålderdomliga. I hans mun, och för mig, lät de alldeles naturliga.”

I läroplanen för ämnet svenska kan vi i inledningstexten läsa att: ”Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.” Lgr 11, 222

Posted in Ordförrådet, Strategier, Svenska | Leave a comment

Tomas Tranströmer om klassrummet

I Tomas Tranströmers bok Minnena ser mig, 1993 finns både berättelser om lärande, bibliotek och klassrum.

Tomas Tranströmer skriver om klassrummet:

”Klassrummet var en teater. På scenen framträdde huvudrollsinnehavaren, läraren, obarmhärtigt granskad. Eleverna var publik och ibland – en och en – medspelare i dramat.”

Posted in Läraren i litteraturen, Litteratur och läsning | Tagged , , | Leave a comment

Undervisning: Rubrikerna att härma genom

Jag tycker mycket om Elin Lindells sätt att skriva kapitelrubriker till sina böcker. Jag har gjort undervisning av dem tidigare. Nu kan jag inte låta bli att göra något av ”Hemligt: Jördis hjärta Harry”, Alfabeta 2015.

Låt oss skriva ned alla rubrikerna till kapitlen (så gör jag då jag förbereder min undervisning):

 • H som i Harry
 • Vi som i Vilda
 • V som i vårtor
 • S som i svarv
 • P som i pyjamasparty
 • S som i spöke
 • C som i Coca-Cola
 • F som i femmans gångertabell
 • L som i leverpastej
 • S som i speciell
 • D som i dans
 • F som i friluftsdag
 • P som i pung
 • B som i blickar
 • U som i utflykt
 • F som i fönster
 • B som i boom-disch-kasch-disch
 • T som i tisdag
 • T som i tvåhundraåttiofyra kronor
 • C som i chans
 • L som i lördag
 • K som i konsert
 • E som i en månad senare

Nu har jag skrivit ned alla rubriker till kapitlen. Då får jag en överblick. Det betyder att jag kan låta eleverna tänka och reflektera genom dem.

 • Vad kommer att hända i de respektive kapitlen?
 • Hur kan vi låna författarens idé när vi själv skriver rubriker?
 • Vilken rubrik vill vi låna och skriva egna texter till?
 • Vilka rubriker har med tid och datum att göra?
 • Vilka rubriker har med känslor att göra?
 • Vilka rubriker låter det om?
 • osv

Det går att tänka platser, vilket gör att frågor om plats är viktiga. Låt eleverna fundera och se inte till vad som kan vara rätt eller fel ur bokens perspektiv. Det kan vara många olika platser om vi motiverar och argumenterar för dem.

Jag kan alltså både samtala och ge infallsvinklar om vad att skriva samt väcka intresse för boken. Jag har läst den och tyckte mycket om den. Högläsning vartannat kapitel. Egen läsning vartannat.

Lektionen går också att göra på ett annat språk. Översätta i hop eller härma modellen och skapa egna rubriker. Gör så många ni vill!

Hej HOPP!

 

 

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Tagged , , , , , , , | 2 Comments