Category Archives: Värdegrunden

Svalka i ivern att reformera skolan! Låt stå!

• Ha inte för bråttom – lyssna på professionen! Motstå frestelsen att införa många förändringar på en gång. Välj ut någon eller några åtgärder som genomförs med kraft och konsekvens. Var noga med att utvärdera effekterna. Kungliga Vetenskapsakademiens arbetsgrupp Framtidens skola … Continue reading

Posted in Undervisningen, Värdegrunden | Tagged , , | Leave a comment

Lgr 11: Meningar jag vill diskutera … bland alla meningar jag vill diskutera

Vi ska diskutera och ge perspektiv på det som står i läroplanen. De vackra orden ska omsättas i verklighet. Låt oss diskutera: Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. (Under skolans uppdrag) Skolan ska präglas av … Continue reading

Posted in "Läraren inom mig", Styrdokumenten, Undervisningen, Värdegrunden | Leave a comment

Trotset – så värdefullt det är

Barn trotsar. De vill inte. Trotset kryper under åren in i handlingarna. Man gör inte helt enkelt. Det är ett trots i det mesta. Hur vi bemöter trots är olika för oss alla. Kanske vi ska erkänna vårt eget trots. … Continue reading

Posted in Värdegrunden | 1 Comment

Världens bästa skitskola

                      I kväll börjar programserien ”Världens bästa skitskola” sändas igen. Jag ska följa serien så öppet och nyfiket som jag någonsin kan. Då jag skriver rubriken till detta inlägg så … Continue reading

Posted in Styrdokumenten, Värdegrunden, Visionerna | Leave a comment

Värdegrundsarbete börjar precis här och nu

Värdegrunden är ett stort samlingsbegrepp som syns i alla mikrosammanhang mellan dig och mig, lärare till lärare, lärare till elev.     Inlägg som berör samma teman: Lördag! Precis här och nu! Nu börjar sexåringarna i, ja i vadå? Skolveckan … Continue reading

Posted in Värdegrunden | Leave a comment

Kompetens att uppfatta kompetens

Funderar över kompetenser som inte syns i klassrummet men som syns utanför det. Eleven som leder laget och peppar sina kompisar. Eleven som leder dansen så att alla dansar. Eleven som plötsligt griper in och löser ett bråk mellan elever. … Continue reading

Posted in Barns nya rättigheter, Hinder för lärande, Värdegrunden | Leave a comment

Betygsreaktioner: Allt annat än det tysta outsagda gömda

Det är betygtider. Eleverna talar om sina betyg. De får möta lärare som berättar om sina betyg. Ett papper med bokstäver. Elevernas reaktioner på sina betyg pendlar mellan sorg och glädje. Känslorna är med. Sorgen visar att man kanske kunde … Continue reading

Posted in Ansvaret, Barns nya rättigheter, Ordförrådet, Pedagogiska samtal, Värdegrunden | Leave a comment