Category Archives: Litteratur och läsning

Lektion: Bakom, framför, på sidan om och mitt i

Denna undervisning möjliggör för samtal, gestaltning, begreppsuppfattning och att läsa en text. Den kan både vara på svenska och på engelska. Börja med: tre ord ur texten låt eleverna samtala och pröva orden lägg till en mening låt eleverna samtala … Continue reading

Posted in Lässtrategier, Lektion, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Undervisningen | Tagged , | Leave a comment

Frågor om läsningen och om strategierna, en slags textsamtal

Då jag samtalade om elevens läsning kunde jag ställa dessa frågor. De var främst inriktade mot elevens läsförmåga och undervisningen mer riktad mot att skapa frågor till texter. Här är frågorna jag kunde ställa en enskild elev då jag gjorde … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Undervisningen | Tagged | Leave a comment

Ludvig Igra om medkänslans stilla ton

”Vi måste var och en av oss finna medkänslans stilla ton i vårt inre, och vara medvetna om hur lätt den kan övertygas, förstummas och dövas.”   Ludvig Igra, Den tunnan hinnan mellan om sorg och grymhet, Natur och Kultur … Continue reading

Posted in Litteratur och läsning | Tagged , , | Leave a comment

… varje kväll sänder Tomas Tranströmer ett brev in i min verklighet …

Varje kväll läser jag en dikt av Tomas Tranströmer. Det är en vana jag fått. Jag läser av nödvändighet, i behov av bildskapandet som kommer med det långsamma att tänka om det som är skrivet och det jag fått läsa: … Continue reading

Posted in Litteratur och läsning | Leave a comment

Olof Lagercrantz om att läsa

”Ögat följer svarta bokstavstecken på det vita pappret från vänster till höger, åter och åter. Och varelser, natur eller tankar, som en annan tänkt, nyss eller för tusen år sen, stiger fram i vår inbillning. Det är ett underverk större … Continue reading

Posted in Litteratur och läsning | Leave a comment

Läskämparna utanför skolan

Det var då jag utbildade mig till lärare, kanske året var 1995. På kvällarna arbetade jag på en öppen verksamhet för unga, ja egentligen alla, beroende på vilken tid på dygnet vi hade öppet. Men jag minns en kille, en … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Inkludering, Lässtrategier, Lektion, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Ordförrådet, Strategier | Leave a comment

Det man kan läsa själv och det man inte kan får man lyssna till

Jag sa: Det eleverna kan läsa själva är en sak. Det elever kan lyssna till är något annat. Det kommer med oss, det vi väljer, det som eleverna ännu inte kan läsa på egen hand, men lyssna till. Skolan är … Continue reading

Posted in Boken i undervisningen, Högläsning, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Leave a comment