Category Archives: Litteratur och läsning

Vänta inte! Var resursen! Läslyftet börjar med dig!

  Rörande elevers läsförmåga kan varje lärare kan göra något genast. Ett är att vi själva kan läsa och skriva. Vi kan läsa. Vi har gått grundskola, gymnasium, högskola. Det är dags för varje lärare att återföra texten till lektionens … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Klassrummet, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Leave a comment

Tomas Tranströmer – så vackert språk är om språk

Tomas Tranströmer. Om språket. Om dikten som skapar språket. Så här kan vi famna språket genom språket: ”Vokalerna var blå himmel och konsonanterna var svarta kvistar och det talade så sakta över snön” s.56 ”Läs mellan raderna. Vi ska träffas … Continue reading

Posted in Litteratur och läsning | Leave a comment

Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord

Detta är en mycket enkel lektion. Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt. Du har en bok, en text, vilken som helst. Det kan vara en berättelse du läser, ett matematiktal du ska problematisera och undersöka … Continue reading

Posted in BOKEN I UNDERVISNINGEN, Den meningsfulla högläsningen, En lektion i Skolsverige, Föreläsningar jag ger, Inkludering, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Modellerna, Värdegrunden | Tagged , , , , , | 10 Comments

Tyst läsning! Inte var jag tyst då jag läste själv!

Ofta då jag läser böcker blir jag högläsande. Jag utbrister något och så vill jag att det jag reagerar på också blir något jag får prata om. Något i texten gör att jag stannar upp och vill fråga hur någon … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Ordförrådet | Leave a comment

Tyst läsning! Först efter många, många års gemensam läsning!

      Den tysta läsningen förbannar jag. Förlåt mitt starka uttryck. Men jag gör det. Och ibland förtvivlar jag över den gemensamma läsningens underordnande den tysta. Det som gör tyst läsning ännu värre är då lärare gör något annat … Continue reading

Posted in BOKEN I UNDERVISNINGEN, Den meningsfulla högläsningen, Föreläsningar jag ger, Kommunikationen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | 3 Comments

Tidig läsutanförskap … och inte få gymnasiebehörighet

  Lyssnar på Per Kornhall. Och magen krymper ihop till en valnöts storlek. Det är bra att det känns i magen. Hans föreläsning, hans bok handlar om vad som händer då elever inte får de kunskaper de behöver för en … Continue reading

Posted in Ansvaret, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | 1 Comment

Språket – som rinnande vatten!

Jag fann en saga som löd så här: ” – Hur rinner vattnet i Storforsen? Klingande, springande, svingande, tvingande, ångande, gångande, stångande, språnande, summande, skummande, trummande, brummande, simmande, immande, glimmande, stimmande, hånande, trånande, blånande, dånande, mumlande, fumlande, grumlande, tumlande, gnällande, … Continue reading

Posted in BOKEN I UNDERVISNINGEN, Den meningsfulla högläsningen, Litteratur och läsning, Ordförrådet | Leave a comment