Category Archives: Kommunikationen

Läsning ger inre bilder men syns i det yttre. Se film ur min undervisning.

Att läsa det är att få in en film i huvudet sa en elev till mig då vi talade läsning. – Jag vet att läser bättre och bättre för jag ser bilder i huvudet när jag läser, sa en elev … Continue reading

Posted in BOKEN I UNDERVISNINGEN, Klassrummet, Kommunikationen | Leave a comment

Det är enkelt att utvärdera

Det är egentligen mycket enkelt att utvärdera. Om vi ständigt ställer oss frågan och tillsammans utforskar vad vi tänker om den så utvärderar vi. Att utvärdera är inget som vi ska göra för att någon annan frågar om den utan … Continue reading

Posted in Frågekonsten, Kommunikationen, Ordförrådet, Pedagogiska samtal | Leave a comment

Inser sent att jag aldrig träffat lärarna

Det utvidgade kollegiet! Det gränslöst stora kollegium där vi kan mötas, följas åt, lyfta upp frågor och visa fram lektionsförslag. Det kollegium som utvidgar det kollegium vi har på skolan. Jag har varit i det utvidgade kollegiet mycket länge, många … Continue reading

Posted in Kommunikationen | Tagged , | Leave a comment

Identifiera kulturen som läraren verkar i

  Det är alldeles för lätt att lägga skulden på läraren. Samma system som lägger skuld och ansvar på eleven. Om eleven inte lärt sig det eleven ska så är det elevens fel. Det är lika lätt att säga att … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen | 1 Comment

Detta om att inte ha tid

Jag minns då min rektor fick ett uppdrag att förändra i skolan. Jag minns hur jag ryggade tillbaka, kände att kravet på oss skulle bli så högt, så mycket vi redan gjorde. Men rektorn behövde vårt stöd och vårt ja. … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen | Leave a comment

Stötta, följa och lyssna bejakande – om att vara kollegial

    Läroplanen säger en hel del om hur vi ska bemöta varandra i skolan. Tolerans och generositet är inledande läroplansord och som sådana ska vi verka för den mångfald av kulturer som uppstår och finns vid en skola. Skolan … Continue reading

Posted in "Läraren inom mig", Kommunikationen | Tagged | Leave a comment

”Vi måste se till innehållet”

  – Vi måste se till innehållet, säger jag ofta. ”Vi” skapas ur den gemenskap vi har i klassrummet och innehållet är kring vad vi möter då vi möts. Det betyder att relationen i vi gör att innehållet utvecklas i … Continue reading

Posted in Kommunikationen | Tagged , | Leave a comment