Category Archives: Frågekonsten

Läser Alfonsböcker …

… och tänker mellan raderna. Jag tänker också bakom bilderna. En och annan tanke har jag också om vad den eviga barnboksåldern gör med läsaren. Vi växer upp men växer vi ifrån? Jag läser Alfonsböcker. Tänker undervisning. När är barnen … Continue reading

Posted in Boken i undervisningen, Frågekonsten | Leave a comment

Strategier för nästa problem

Då eleverna utvecklar förståelse för hur de kan göra och vilka redskap de kan använda bör deras förmågor utmanas genom ett nytt och okänt problem. Om eleverna kan något bör de utmanas genom något de ännu inte kan. Kan de … Continue reading

Posted in Frågekonsten, Kommunikationen, Strategier | Leave a comment

”Lustfyllt och livslångt lärande”

Jag har aldrig känt mig bekväm med det lustfyllda lärandet. Jag minns inget lustfyllt då jag lärde mig simma. Livrädd för kallsupar och livrädd för det bottenlösa djupet. Jag minns inget lustfyllt i att lära mig cykla. Vingligt. Jag lärde … Continue reading

Posted in Frågekonsten, Kollegialt lärande, Lärarens språk, Lektioner och lektionsförslag, Pedagogiska samtal | Tagged , | Leave a comment

Bildpromenaden går fram och tillbaka i boken och undervisningen

En bildpromenad handlar om att göra kopplingar. Efter att ha fått orden, den inledande fasen, handlar det om att som lärare skapa frågor kring kopplingarna mellan exempelvis början och slut. Det handlar om att noggrant ha gått igenom boken men … Continue reading

Posted in Bildpromenaden, Frågekonsten | Tagged , , , | Leave a comment

Skönlitteratur och matematiken i den

Ur detta lilla stycke en diskussion om matematiken: ”Hon gick fram till ett fönster i det största rummet – det som fram till alldeles nyligen hade varit hennes mors sovrum, men som skulle bli paret Barbers vardagsrum – och ställde … Continue reading

Posted in Frågekonsten | Tagged , | Leave a comment

Vid summering av text: Fyra frågor att ställa sig

I Håkan  Fleischers bok; Studieteknik. Så lyckas du med dina studier, 2015 läser jag om fyra frågor att ställa sig vid en snabbsummering av texten: Vad ville författaren säga med det här avsnittet? Varför är huvudbudskapet viktigt? Vad leder huvudbudskapet … Continue reading

Posted in Frågekonsten | Tagged , , | Leave a comment

Lektionsförslag; Ta en text och förändra den med ord som inte, aldrig etc

Ta en text, vilken som helst, och placera in ordet inte och andra ord som gör att textens innehåll inte längre har ägt rum eller vad som nu kommer att ske med innehållet, läs båda texterna högt och dela innehåll … Continue reading

Posted in Boken i undervisningen, Frågekonsten, Högläsning, Inkludering, Källkritik och undervisning, Kommunikationen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Styrdokumenten, Svenska, Svenskämnet | Tagged , , , , , , , | 1 Comment