Category Archives: Lektioner och lektionsförslag

Lektionen om källkritik; Hur söker vi källan?

Idag gav jag eleverna en text. En viktig text. Vi läste den. Jag undrade om de hade frågor om den. Det kom inga frågor. Jag väckte då frågorna; vem är avsändaren? var är texten hämtad? i vilket syfte använder jag … Continue reading

Posted in Källkritiken och undervisningen, Lektioner och lektionsförslag | Leave a comment

Minska distansen till Pisarapportens innehåll

Pisarapporten. Vi kan titta på Pisarapporten som vore den från ovan. Professionellt kan jag inte det. Men det är inte rapporten jag ska läsa utan signalerna den ger som jag ska undersöka. Och när jag vet. Då ska jag förändra. … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag, Pedagogiska samtal, Strategier, Styrdokumenten, Svenska, Textsamtal | Leave a comment

Begreppens storhet och fantasin som gör dem större

Ord. Begrepp. De faktiska. De ord vi använder som vi tror är våra gemensamma. Kunskaperna kring ordens definition är det vi kan göra gemensamt och kanske komma överens om. Ordboken stöttar gemenskapen. Men fantasin. Den som blir så olika hos … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag, Ordförrådet, Pedagogiska samtal | Leave a comment

Om skrivundervisningen: Tyst skrivning

              Vi talar ofta om tyst läsning. Vi kan tala om allt det som ska ske i det tysta. Vi kan tänka om skrivningen som tyst. Den tysta skrivningen. Att skriva är att kommunicera … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag, Strategier, Styrdokumenten, Svenska, Svenskämnet | Tagged , , | 1 Comment

Försteläraren en bro mellan praktik och forskning

Catharina Tjernberg gratulerades i DN lördagen den 11 oktober 2014. Hon prisas för sin skolforskning, om lärarens ”tysta kunskap” som skickliga lärare har för att lyfta och utveckla sina elever. I reportaget säger Catharina Tjernberg att klyftan mellan skola och … Continue reading

Posted in Klassrummet, Kommunikationen, Konsultation av något slag, Lektioner och lektionsförslag, Pedagogiska samtal, Strategier, Styrdokumenten, Vetenskap | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Lektion: Om mörker och bokstäver

Jag brukar inte genast berätta vad min undervisning handlar om. Jag vill reta hjärnor och skapa frågor om det jag presenterar. Om jag berättar hela undervisningen kommer den inte att väcka nyfikenhet. Nyfikenhet och delaktighet är förutsättningen för undervisningens dynamik. … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag | Leave a comment

Relationerna och skiljetecknen – en helt annan grammatik

  I frågetecknet väcks relationen upp. I frågetecknet står vi frågande. I frågan kan vi kliva in och söka svaren ihop. I punkten sätts något slutligen. En punkt. Det är ett slut. På en mening. På ett liv. På en … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag | Leave a comment