Category Archives: Ordförrådet

”Det finns inget ensamt arbete”

Jag lekte med tanken att ensamt arbete inte längre fanns som begrepp. Att det inte längre var en pedagogisk idé om att varje barn skulle lära sig själv och genom ensamt arbete. Lärande är något som sker i gemenskap. Jo, … Continue reading

Posted in Konsultation av något slag, Lektioner och lektionsförslag, Ordförrådet, Pedagogiska miljöer | Leave a comment

Tyst läsning! Inte var jag tyst då jag läste själv!

Ofta då jag läser böcker blir jag högläsande. Jag utbrister något och så vill jag att det jag reagerar på också blir något jag får prata om. Något i texten gör att jag stannar upp och vill fråga hur någon … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Ordförrådet | Leave a comment

Språket – som rinnande vatten!

Jag fann en saga som löd så här: ” – Hur rinner vattnet i Storforsen? Klingande, springande, svingande, tvingande, ångande, gångande, stångande, språnande, summande, skummande, trummande, brummande, simmande, immande, glimmande, stimmande, hånande, trånande, blånande, dånande, mumlande, fumlande, grumlande, tumlande, gnällande, … Continue reading

Posted in BOKEN I UNDERVISNINGEN, Den meningsfulla högläsningen, Litteratur och läsning, Ordförrådet | Leave a comment

Om läshastigheten! Låt oss fundera över undervisningen!

  Idag skriver Jenny Lindh, bibliotekarie som svarar på läsarens frågor i DN, svar till den som undrar över sin läshastighet. I skolan är det en ofta förekommande fråga, den om läshastigheten. ”Hen läser långsamt” säger vi och ofta menar … Continue reading

Posted in Biblioteken, BOKEN I UNDERVISNINGEN, Föreläsningar jag ger, Läraryrket och lärarrollen, Litteratur och läsning, Ordförrådet, Pedagogiska samtal | Tagged , , | 13 Comments

Då jag hade prov – några provexempel

  Jag läser i Origo om Sabine Louvets prov tillsammans med eleverna. Jag blir uppriktigt glad över läsningen. Det är en viktig fråga att eleverna inkluderas i proven och att de förstår vad de ska lära sig. Jag ser proven … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Lektioner och lektionsförslag, Ordförrådet, Styrdokumenten | Leave a comment

Bristen! Från en etikett till ett pedagogisk handlande

  Det är bra att vi identifierar brister. Men vad vi sedan gör med bristen och upptäckten är och ska vara ett underlag för pedagogisk diskussion. Bristen ska aldrig hamna i eleven, som ett slutet system där alla förklaringar ges … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Konsultation av något slag, Ordförrådet, Pedagogiska samtal | Leave a comment

Ensamt arbete – vad sägs om gemensamt?

    Ensamt arbete, självständigt arbete. Åh dessa krav. Hur utbildar vi och hur lägger vi upp en plan för att allt det vi gör i skolan ska bli möjligt att göra själv? Den planen kan vi diskutera. Elever förväntas … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Ordförrådet, Värdegrunden | Leave a comment