Category Archives: Ordförrådet

Dagar av läsutanförskap

      Elevens gensvar. Eleven har fått lyssna till en engelsk saga och den finns sedan att läsa för självständig läsning. Däremellan får eleven undervisning i gemensam form, i vägledd undervisning, i parundervisning och slutligen enskild. Så har jag … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Ordförrådet | Leave a comment

Rävsaxarna hindrar de pedagogiska samtalen

”… att det som diskuteras i arbetslagen ofta är av praktisk karaktär, som till exempel planering av friluftsdagar eller studiebesök. Sällan reflekteras det över undervisning och pedagogiska frågeställningar, trots att just organiseringen i arbetslag rymmer en förväntan om att reflekterande … Continue reading

Posted in Ordförrådet, Pedagogik, Pedagogiska samtal, Strategier, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

Ordböcker och bevingade ord

Idag har jag läst ordböcker. Blir förvånad ibland. Över ordet pärlemor till exempel. Att namnet betyder pärlornas moder. Sen har jag smakat på ordet kryddkramhandlare. Så har min dag förflutit. Inlägg som berör samma teman: Uppfinna nya ord och googlesöka … Continue reading

Posted in Ordförrådet | Leave a comment

Vi blev två

En tjej gick förbi fyra killar. Hora sa de. Flickan fick höra ordet fyra gånger då hon passerade dem. Jag sa ifrån. Pojkarna försvann. Flickan satt ensam. Det ledsna ansiktet berättade. Axlarnas kuvade fall. All skam. Ensam med ett ansikte … Continue reading

Posted in Ordförrådet, Värdegrunden | Leave a comment

Eleverna om hur och vad

                                                            Varje vecka skrev vi om vårt lärande. Inför terminsstarter skrev … Continue reading

Posted in Frågekonsten, Kommunikationen, Ordförrådet | Tagged , , | Leave a comment

Där sa du ett ord!

- Det här ordet, sa mamman. Vad tror du att det kan vara för ord? – Första ordet du tänker på då jag säger … blåbär? frågade mamman. – Latinet. Det är alltid latinet. Genom latin kan man härleda ord. … Continue reading

Posted in Ordförrådet | Leave a comment

Begreppens storhet och fantasin som gör dem större

Ord. Begrepp. De faktiska. De ord vi använder som vi tror är våra gemensamma. Kunskaperna kring ordens definition är det vi kan göra gemensamt och kanske komma överens om. Ordboken stöttar gemenskapen. Men fantasin. Den som blir så olika hos … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag, Ordförrådet, Pedagogiska samtal | Leave a comment