Author Archives: Anne-Marie Körling

”Tio år” och den eviga bristen på tid

  Ibland blir jag trött på den kraftiga inbromsningen som tidsdiskussionerna medför. I allt som rör skolan kommer frågan om tid upp. Den lägger sig som en blöt filt över roliga idéer, nytänkande och annat som vitaliserar oss. Samtidigt så … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Leave a comment

Så här planerar jag undervisning (ur och med Alfonsböckerna) del 1

Då jag planerar undervisning ur litteratur brukar jag samla ihop många olika utgåvor av en författares utgivning. Nu har jag plockat fram Gunilla Bergströms Alfonsböcker. Jag lägger ut den framför mig. Varje bok tydlig och synlig. Dessa böcker har jag … Continue reading

Posted in BOKEN I UNDERVISNINGEN, Den meningsfulla högläsningen | Tagged , , , , , | Leave a comment

Njuta av hur författare skriver och av kaffet svart och hett

Jag bläddrar i böcker. En morgon med två, tre böcker som jag läser på olika sätt. Jag tittar på omslagen, när de är utgivna och så öppnar jag dem på olika ställen. Ofta är det böcker jag läst så mötet … Continue reading

Posted in Litteratur och läsning | Tagged , , , | Leave a comment

Den integrerande bedömningen och den att utvärdera bedömningen

Jag läser Skolverkets allmänna råd rörande ”Planering och genomförande av undervisningen” 2011: ”Om bedömningstillfällen integreras som en naturlig del i undervisningen blir elevernas resultat mer rättvisande i förhållande till deras faktiska förmåga. Detta beroende på att många elever presterar sämre … Continue reading

Posted in Formativa bedömningar och skriftliga omdömen | Leave a comment

Pysslet och pusslet kring de pedagogiska samtalen

Nej. Jag är inte en pysslande lärare. Påskpyssel eller julpyssel gör något med mig. Ofta blir jag allergiskt för något material och mina egenknåpade alster tycker jag inte om. Men vad jag tycker eller inte får inte översättas till något … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag | 1 Comment

Stötta, följa och lyssna bejakande – om att vara kollegial

    Läroplanen säger en hel del om hur vi ska bemöta varandra i skolan. Tolerans och generositet är inledande läroplansord och som sådana ska vi verka för den mångfald av kulturer som uppstår och finns vid en skola. Skolan … Continue reading

Posted in "Läraren inom mig", Kommunikationen | Tagged | Leave a comment

”Vi måste se till innehållet”

  – Vi måste se till innehållet, säger jag ofta. ”Vi” skapas ur den gemenskap vi har i klassrummet och innehållet är kring vad vi möter då vi möts. Det betyder att relationen i vi gör att innehållet utvecklas i … Continue reading

Posted in Kommunikationen | Tagged , | Leave a comment