Author Archives: Anne-Marie Körling

Den integrerande bedömningen och den att utvärdera bedömningen

Jag läser Skolverkets allmänna råd rörande ”Planering och genomförande av undervisningen” 2011: ”Om bedömningstillfällen integreras som en naturlig del i undervisningen blir elevernas resultat mer rättvisande i förhållande till deras faktiska förmåga. Detta beroende på att många elever presterar sämre … Continue reading

Posted in Formativa bedömningar och skriftliga omdömen | Leave a comment

Pysslet och pusslet kring de pedagogiska samtalen

Nej. Jag är inte en pysslande lärare. Påskpyssel eller julpyssel gör något med mig. Ofta blir jag allergiskt för något material och mina egenknåpade alster tycker jag inte om. Men vad jag tycker eller inte får inte översättas till något … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag | 1 Comment

Stötta, följa och lyssna bejakande – om att vara kollegial

    Läroplanen säger en hel del om hur vi ska bemöta varandra i skolan. Tolerans och generositet är inledande läroplansord och som sådana ska vi verka för den mångfald av kulturer som uppstår och finns vid en skola. Skolan … Continue reading

Posted in "Läraren inom mig", Kommunikationen | Tagged | Leave a comment

”Vi måste se till innehållet”

  – Vi måste se till innehållet, säger jag ofta. ”Vi” skapas ur den gemenskap vi har i klassrummet och innehållet är kring vad vi möter då vi möts. Det betyder att relationen i vi gör att innehållet utvecklas i … Continue reading

Posted in Kommunikationen | Tagged , | Leave a comment

Läsundervisningens organisation

  Läsundervisning, textsamtal, kräver organisation. I Kiwimetoden, 2006, skriver jag om hur språkundervisningen kan organiseras i helklass-, halvklass-, vägledd, par- och enskild undervisning. Att inom klassrummets ramar verka för att undervisningen kan varieras och komma eleverna nära. Jag är utbildad … Continue reading

Posted in Klassrummet | Leave a comment

Kompetens i mötet med andra människor

Läraryrket är utmanande. Jag läser i DN idag om ”Det gäller att väcka elevens nyfikenhet” och då gäller det matematikundervisningens innehåll. Jag brukar tala om att kittla hjärnan. Reta upp systemet. Hellre lite känslor än likgiltighet. Nåväl. I artikeln står … Continue reading

Posted in "Läraren inom mig", Läraryrket och lärarrollen | Leave a comment

”Det finns inget ensamt arbete”

Jag lekte med tanken att ensamt arbete inte längre fanns som begrepp. Att det inte längre var en pedagogisk idé om att varje barn skulle lära sig själv och genom ensamt arbete. Lärande är något som sker i gemenskap. Jo, … Continue reading

Posted in Konsultation av något slag, Lektioner och lektionsförslag, Ordförrådet, Pedagogiska miljöer | Leave a comment