Category Archives: Biblioteken

Saker och ting som faller ur böcker

Det faller ibland ut saker och ting ur böckerna. Gamla brev kan falla och singla ned på golvet. Blad som pressats mellan sidor kan falla ut som eviga höstlöv. En utriven och invikt artel kan falla ut. En en födelseannons … Continue reading

Posted in Biblioteken, BOKEN I UNDERVISNINGEN | Leave a comment

Pojkar läser och det är som det ska

                              I DN kommer äntligen ett litet glädjebesked. Nyheten att pojkars läsning ökar kraftigt. Låt dem nu läsa vidare. I alla mina klasser har jag fått … Continue reading

Posted in Biblioteken, BOKEN I UNDERVISNINGEN, Den meningsfulla högläsningen, Litteratur och läsning, Pedagogiska samtal | 2 Comments

Kavla upp din läsundervisning! Tre frågor till mig om varför!

  Förra veckan var jag inbjuden att delta i Natur och Kulturs stora läskonferens. Jag lyssnade till forskare, Catharina Tjernberg, jag lyssnade till en författare, Kerstin Lundberg Hahn, som gjorde en fantastisk föredragning om hur man gör författarbesök, jag såg Karin Taube … Continue reading

Posted in Biblioteken, BOKEN I UNDERVISNINGEN, Den meningsfulla högläsningen, Inkludering, Kommunikationen, Läraren i litteraturen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Skolrättigheter, Styrdokumenten, Värdegrunden | Leave a comment

Om läshastigheten! Låt oss fundera över undervisningen!

  Idag skriver Jenny Lindh, bibliotekarie som svarar på läsarens frågor i DN, svar till den som undrar över sin läshastighet. I skolan är det en ofta förekommande fråga, den om läshastigheten. ”Hen läser långsamt” säger vi och ofta menar … Continue reading

Posted in Biblioteken, BOKEN I UNDERVISNINGEN, Föreläsningar jag ger, Läraryrket och lärarrollen, Litteratur och läsning, Ordförrådet, Pedagogiska samtal | Tagged , , | 13 Comments

Det fina med att ”skolan går att känna igen överallt”

  I Richard Fords bok Kanada, 2013 finns en berättelse om skolan. Det är berättelsen om att inte komma från en bestämd plats. Skildringen börjar på sidan 17 i romanen. Familjen flyttar från plats till plats. För barnen innebar det … Continue reading

Posted in Biblioteken, BOKEN I UNDERVISNINGEN, Inkludering, Läraren i litteraturen, Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , | Leave a comment

Polera fram barnsynen – läs barnböcker!

      POLERA FRAM BARNSYNEN – LÄS BARNBÖCKER! Mitt läsår 2014 börjar med att jag läser Astrid Lindgren ”Vi på Saltkråkan”1964. Jag behöver den barnsyn Astrid Lindgren har, den hon skriver in i berättelserna, den jag tycker mig se … Continue reading

Posted in Biblioteken, BOKEN I UNDERVISNINGEN, Den meningsfulla högläsningen, Läraryrket och lärarrollen, Litteratur och läsning | Tagged , , | Leave a comment

Hur läser man böcker? Som en nobelpristagare!

Hur läser vi böcker? Det kan vara en bra början på en nödvändig diskussion i klassrummen. Barn lär sig att läsa böcker genom att börja på första sidan. Där ska de genast hitta in i boken, byta får de ofta … Continue reading

Posted in Biblioteken, Bildpromenaden, BOKEN I UNDERVISNINGEN, Litteratur och läsning, Ordförrådet, Pedagogik, Strategier, Styrdokumenten, Svenskämnet | Tagged , , , , , , | Leave a comment