Category Archives: Läraryrket och lärarrollen

Förhållningssätt i klassrummet: Vad kan jag få för hjälp?

Elever behöver hjälp. Och vi hjälper. I ”Läraren inom mig”( 2014)  beskrev jag hur elever får en karta över vad för hjälp de kan få så att de kan fundera över den hjälp de behöver. När en lärare känner tidsnöd … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Frågekonsten, Läraryrket och lärarrollen, Värdegrunden | Leave a comment

Välkommen som lärare

Det är skolstart. I kollegiet finns kanske en nyexaminerad lärare. Se till att vara kollegan, den som säger: – Hej, välkommen och fråga om du vill, kom gärna in i mitt klassrum, jag äter gärna lunch med dig, har du … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Leave a comment

Kan inte svara utan får ett annat uppdrag …

Ibland säger vi att en elev ska svara på en fråga. Eleven kan inte svara. Då kan vi be eleven passa frågan vidare till en kompis. Det blir elevens uppdrag. – Vem vill du ska förklara innehållet för oss? kan … Continue reading

Posted in Frågekonsten, Läraryrket och lärarrollen | Leave a comment

Matematikuppgiften som ingen kunde lösa men alla hade synpunkter på

”Skriv talet 100 genom att använda fyra likadana siffror.” Så löd uppgiften. Jag hittade den på tunnelbanan 2006. Eleverna gick i fyran. Jag gav lektioner kring en eller två matematikuppgifter, inte mängder av olika, och vid varje lektion diskuterades innehåll … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Lässtrategier, Lektioner och lektionsförslag, Matematikundervisning, Strategier, Systematiskt kvalitetsarbete i undervisningen, Undervisningen | Tagged , , , , | Leave a comment

Systematiskt kvalitetsarbete kring undervisningen

Det var ingen som begärde det av mig. Jag drevs av egen nyfikenhet. Jag ville se hur min undervisning påverkade, eller inte påverkade mina elevers lärande. Jag ville utveckla det jag kunde utveckla. Undervisningen var utvecklingsbar. I alla år jag … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Kollegialt lärande, Läraryrket och lärarrollen, Systematiskt kvalitetsarbete i undervisningen, Undervisningen | Tagged | 3 Comments

Infångad i texten som humlan i insektshåven

Jag läser en bok om humlor. Jag köpte den för att studera hur en lärare kan bibehålla elevens intresse utan att döda det. Jag köpte den för att läsa om hur barn på egen hand upptäcker världen och vad dessa … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Litteratur och läsning, Miljöperspektivet | Tagged , , , | Leave a comment

Det vi känner igen och det vi förstår oss på

Vi är vår kultur. Runt bordet sitter de som äter som jag, talar om det jag tycker om att tala om, sopar rent golven på samma sätt som jag och som inte bryr sig om de fönster som ännu inte … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged | Leave a comment