Category Archives: Läraryrket och lärarrollen

Bättre pedagogisk litteratur får man leta efter

I muminvärlden vävs saker och ting samman. Inte talar man stort och brett om åtgärderna man gör för de som inte syns, eller barn som lidit illa av vuxnas cynism och uttalanden. Nej. Det finns en vuxenvärld som vet och … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Att försöka vara en stayer … en pedagogisk stayer

Jag funderar på ordet stayer. Ett begrepp jag utforskar. Det ordet har stannat kvar efter att jag läst brevväxlingen mellan Åsa Beckman och Richard Ford i Dagens Nyheter. Åsa Beckman frågar och tänker kring ordet stayer: När jag lyssnade på … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Leave a comment

- Jag har fått A … jag har fått A!

Jo, jag handleder på skolan. Det innebär mest samtal med lärarna. Eleverna de berättar, om glädje oftast eller om när lärandet har gått i lås. Idag springer en elev till bordet där jag sitter och skriver. Ögonen lyckliga. Munnen gapande … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Leave a comment

Litterär anpassning

Detta om att anpassa. I Astrid Lindgrens saga Peter och Petra måste speciella hänsyn tas och anpassning göras. Det sker genom att läraren anpassar och därmed anpassas samtliga elever till det som krävs för några få. Lärarens hållning i frågorna … Continue reading

Posted in Läraren i litteraturen, Läraryrket och lärarrollen | Leave a comment

Pedagogens iver och litteraturens spark i pedagogens själ

– Har du läst dagens boklördag. Handlar om … kan du läsa den? Kan vi samtala om deras samtal? Jag läser i DN Boklördag. En mejlväxling om den sällsamma konsten att läsa och skriva. De berättande är Åsa Beckman och … Continue reading

Posted in BOKEN I UNDERVISNINGEN, Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , | Leave a comment

Det kollegiala lärandet uppstår där vi är

Det kollegiala lärandet uppkommer oftare än vi tänker oss det. Det vill säga om vi vill se möjligheten. Jag tänker på de besök vi får i skolorna, litteraturpedagogen, räddningstjänsten. Jag tänker på de lärare som ibland delar klass och två … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged | 2 Comments

Mandat. Inte skuld.

Skolan har mandat. Att utforma undervisning. Att stå nära elevernas lärande. Mandat att göra det lärare gör och verkar för. Om vi sviktar i vår förmåga att äga mandat kommer vi tro att någon annan har det, någon som kan … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Värdegrunden, Visionerna | Leave a comment