Category Archives: Skolyrken i litteraturen

Riv av etiketterna som sätt på elever, lärare och skolor

I Läraren inom mig, 2014 skriver jag: Vi borde lära oss att se om, se på nytt och återse varandra i skolan. Såväl i kollegiet som med eleverna. Vi kan aktivt medverka till att riva av etiketter som fastnat på … Continue reading

Posted in Anpassning, Föreläsningar jag ger, Kommunikationen, Läraren inom mig, 2014, Skolyrken i litteraturen | Tagged , , | Leave a comment

Ur litteraturen: Om yrkesvalsvägledning

”På högstadiet får de yrkesvalsvägledning. Det låter stort och högtidligt, nästan ödesmättat. Från att ha varit barn skall de nu betänkta livets allvar och träffa avgörande val om hur deras framtid skall se ut. Till detta behövs den vägledning som … Continue reading

Posted in Skolyrken i litteraturen | Tagged | 1 Comment

En minuts högläsning: Den litterära syslöjden, broderandet och att få tyst på klassen

Ur Ulf Stark: Min vän Percys magiska gymnastikskor, 1991: ”Och då ville han inte gå hem. För då var det syslöjd. På den tiden skulle alla killar tycka att syslöjd var urlöjligt och bara passade tjejer. Då skulle man bråka … Continue reading

Posted in Boken i undervisningen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Skolyrken i litteraturen, Styrdokumenten | Leave a comment

”Det fanns en lärare …”

”Det fanns en musiklärare som gav mej lust att spela gitarr. Och som hjälpte mej med några ackord och visade mej hur man spelar ett blues-intro. Och framför allt: Det fanns en bildlärare. Han ett Björn. Och han lufsade omkring … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Skolyrken i litteraturen | Tagged , , | Leave a comment

Karin Boye om läraryrket – tänk om du var hennes litterära kollega!

”Vägen hade legat så klar för början. Naturligtvis hade hon velat bli folkskollärarinna, det var ju därför hon gick här! En annan bana än lärarinnans kunde hon helt enkelt inte tänka sig, levande material, växande själv att leda på samma … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Skolyrken i litteraturen | Leave a comment