Category Archives: Styrdokumenten

Textförberedelser: Begreppen stora, stora och texten kort, kort

Texterna vi har i ämnesundervisningen är korta, begreppsfyllda och kräver sin lärare. Läraren måste samspela med textens innehåll och elevernas förförståelse och hur de använder språket för att förklara och förstå. Vägen till ämnesspråk går via lärarens medvetenhet om begreppens … Continue reading

Posted in Inkludering, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Styrdokumenten | Leave a comment

Läroplanen vi inte läser, kursplanen vi kan!

  Handen på hjärtat! Hur läser vi läroplanen? Det kan vara en fråga att ställa sig? En annan fråga är hur läroplanen syns i verksamheten, i det pedagogiska samtalet, vid rektors dragning och i klassrummet med eleverna? Och om vi … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Leave a comment

Kavla upp din läsundervisning! Tre frågor till mig om varför!

  Förra veckan var jag inbjuden att delta i Natur och Kulturs stora läskonferens. Jag lyssnade till forskare, Catharina Tjernberg, jag lyssnade till en författare, Kerstin Lundberg Hahn, som gjorde en fantastisk föredragning om hur man gör författarbesök, jag såg Karin Taube … Continue reading

Posted in Biblioteken, BOKEN I UNDERVISNINGEN, Den meningsfulla högläsningen, Inkludering, Kommunikationen, Läraren i litteraturen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Skolrättigheter, Styrdokumenten, Värdegrunden | Leave a comment

”Får lärare i Sverige slå elever?”

  En elev kommer springande. Tar tag i min axel. Jag stannar. Vänder mig om. Ser en elev som behöver prata. Eleven tar fram sin mobil. Han visar upp en artikel där en lärare har slagit en elev. Eleven framför … Continue reading

Posted in Funderingar kring pedgogiska ord, Pedagogiska miljöer, Pedagogiska samtal, Relationer och vänskap, Skolrättigheter, Styrdokumenten, Värdegrunden | Leave a comment

Då jag hade prov – några provexempel

  Jag läser i Origo om Sabine Louvets prov tillsammans med eleverna. Jag blir uppriktigt glad över läsningen. Det är en viktig fråga att eleverna inkluderas i proven och att de förstår vad de ska lära sig. Jag ser proven … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Lektioner och lektionsförslag, Ordförrådet, Styrdokumenten | 1 Comment

Våra planeringar och känslan av att inte hinna

  Våra planeringar. Som vi planerar. Vi planerar så noga och så mycket att vi inte kan skapa utrymme för delaktighet för eleverna. Sen står vi med våra planeringar och summerar bristerna, alltså det vi inte hann, utan att se … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag, Styrdokumenten, Värdegrunden | Leave a comment

Den undervisande och vägledande läraren; undervisa mer och mer ändå

Så här skrev jag i Kiwimetoden, 2006, idag lägger jag till och modifierar mina punkter: Detta gör jag då jag undervisar och vägleder: utvecklar frågor som utmanar eleverna lyssnar och antecknar det eleverna frågar om noterar såväl elevernas styrkor och … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag, Styrdokumenten | Leave a comment