Category Archives: Föreläsningar jag ger

Tack för alla berättelser och fönster in i lärande klassrum

  En av det fina med att föreläsa är att besöka lärare och skolor. Det betyder att jag får se skolor, klassrum och träffa skolledare och lärare.  Jag ser skolgårdar, skolbibliotek, korridorer, lärarrum och får titta in i bokhyllor och … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger | 1 Comment

Inte bristerna hos eleverna utan undervisningen som förändrar

  Då jag började som lärare fick jag ärva böcker eleverna skulle ha. Det var svårt att ändra böcker och arbetssätt. Men jag började med att tänka undervisning i allt. Ungefär så här tänkte jag: Jag använde matematikböckerna för att … Continue reading

Posted in "Läraren inom mig", Föreläsningar jag ger, Lektioner och lektionsförslag, Matematikundervisning | Leave a comment

Texternas samspel och giftermål – den vidgade texten, den större texten

Texter vi ger eleverna att läsa kommer oftast ur en källa. Det är boken. Det är textutdraget vi kopierat. Det är ämnet. Det är författarens synpunkt. Det är läsaren som mottager. Jag har alltid sökt börja i skönlitteraturens text och … Continue reading

Posted in BOKEN I UNDERVISNINGEN, Föreläsningar jag ger, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Leave a comment

Utvärdering studiedag

Hej Anne-Marie, Vad kul att höra ifrån dig! Här pratar alla fortfarande om dagen som vi hade med dig, det var den bästa studiedagen de haft! Vi har också lyft och diskuterat många av de övningar som vi gjorde med … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger | Leave a comment

Vänta inte! Var resursen! Läslyftet börjar med dig!

  Rörande elevers läsförmåga kan varje lärare kan göra något genast. Ett är att vi själva kan läsa och skriva. Vi kan läsa. Vi har gått grundskola, gymnasium, högskola. Det är dags för varje lärare att återföra texten till lektionens … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Klassrummet, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Leave a comment

Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord

Detta är en mycket enkel lektion. Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt. Du har en bok, en text, vilken som helst. Det kan vara en berättelse du läser, ett matematiktal du ska problematisera och undersöka … Continue reading

Posted in BOKEN I UNDERVISNINGEN, Den meningsfulla högläsningen, En lektion i Skolsverige, Föreläsningar jag ger, Inkludering, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Modellerna, Värdegrunden | Tagged , , , , , | 18 Comments

Tyst läsning! Först efter många, många års gemensam läsning!

      Den tysta läsningen förbannar jag. Förlåt mitt starka uttryck. Men jag gör det. Och ibland förtvivlar jag över den gemensamma läsningens underordnande den tysta. Det som gör tyst läsning ännu värre är då lärare gör något annat … Continue reading

Posted in BOKEN I UNDERVISNINGEN, Den meningsfulla högläsningen, Föreläsningar jag ger, Kommunikationen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | 3 Comments