Category Archives: Föreläsningar jag ger

Tack skolan idag

Tack lärare och rektor för samtal om undervisning och undervisningens innehåll. Tack för spännande tankar om hur undervisningen kan byggas upp runt orden tänka, kommunicera och lära. Det handlar om språket i tal och skrift. På ett rikt och nyanserat … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger | Leave a comment

Hela skolan högläser för eleverna!

    Regeringen har initierat HELA SVERIGE LÄSER MED BARNEN. Jag tänker att skolan kan svara upp med: HELA SKOLAN HÖGLÄSER FÖR ELEVERNA! Så här kan vi göra: Kollegial högläsning och samtal om betydelsen av högläsningen för alla Kollegial högläsning … Continue reading

Posted in 90 sekunders högläsning, Föreläsningar jag ger, Högläsning, Läraryrket och lärarrollen | Leave a comment

Modella hur: Sega minnen av skolans lektioner

Jag brukar förklara hur jag gör genom att göra det jag ska förklara. Här visar jag hur tre ord och en mening kan förklaras: Jag läser just nu Binas historia av Maja Lunde. Hon skriver och beskriver: Jag kände mig … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Läraren i litteraturen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Tagged , , , | Leave a comment

Borlänge igår och tack idag

Igår var jag och föreläste i Borlänge. På tågstationen blev jag mött. Så varmt välkomnad. Lunch, vacker lokal att föreläsa i, varma gester för att det skulle bli så bra som möjligt, och när de som kom skulle lyssna var … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger | Leave a comment

Systematiskt kvalitetsarbete kring undervisningen

Det var ingen som begärde det av mig. Jag drevs av egen nyfikenhet. Jag ville se hur min undervisning påverkade, eller inte påverkade mina elevers lärande. Jag ville utveckla det jag kunde utveckla. Undervisningen var utvecklingsbar. I alla år jag … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Kollegialt lärande, Läraryrket och lärarrollen, Systematiskt kvalitetsarbete i undervisningen, Undervisningen | Tagged | 7 Comments

Inte en undervisning utan flera

              I alla mina klassrum har jag funderat över hur jag ska undervisa och hur jag ska möjliggöra för att undervisa i olika konstellationer. Det handlar om att alltid undervisa men att undervisa i … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Undervisningen | Leave a comment

Det synliga samspelet mellan lärare och elev/elever

I min bok ”Vägen till skriftliga omdömen” 2009 beskrev jag hur jag alltid gjorde anteckningar i elevernas böcker. Jag noterade min närvaro med mitt namn och datum. Det gjorde det möjligt för mig att se hur ofta jag samspelade med … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Formativ bedömning, Pedagogiska samtal | Leave a comment