Tag Archives: ORDbokspromenader och andra lekar med ord

Undervisning oavsett årskurs och språk: Ord och stavning

Till dig lärare!  Den här uppgiften kan man göra med alla elever. Börja med att skriva följande mening på tavlan. Den ska stå där när eleverna kommer in. De kommer att börja fundera och börja säga ord och räkna bokstäver. … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Modellerna, Ordförrådet, Svenska, Undervisningen | Tagged , , | 2 Comments

Förlåt Lars Lerin och en skola man aldrig blir klar i

Jag brukar skriva ner det jag tycker är viktigt, vackert, tänkvärt och sådant jag vill spara. Ämnet bild är ett ämne som intresserar mig men jag sällar mig till nyfikenheten och att man inte kan betrakta sig som färdig och … Continue reading

Posted in Litteratur och läsning | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ur böckerna; korta stycken i omlopp i klassrummen

”När man plötsligt blir ansvarig för en mycket stor summa pengar som ingen har någon laglig rätt att göra anspråk på och heller kan efterlysa om de försvinner kan man få tankar och föreställningar som överraskar en själv och vänder … Continue reading

Posted in Boken i undervisningen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Tagged , , , , , | Leave a comment

Det ska skälva om ord

Det ska skälva om själva ordet, beröra med kyla eller värme. Ord är fantastiska för att de själva är så rörliga. De tar sig in i de minsta skrymsle och kan lägga sig som bomull i själar. Blåbär, ett litet … Continue reading

Posted in Ordförrådet | Tagged , , , , | 1 Comment

Lektionsförslag: Tröskeln över till författarens text

Att alltid föra in dialogen med författarens text. Att alltid erövra ett tillträde i samspelet med texten. Jag vill alltid att mina elever träder över tröskeln till författarens boksidoro och skriver in sig med sina ord. Här är Tove Janssons … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Tagged , , , , | Leave a comment

Det är inte så enkelt med ord helt enkelt

Det är inte så enkelt med ord helt enkelt! Orden vilar där mellan oss. Vi tar dem till oss så olika. ”Arm” skriver någon med vatten. Det är en flyktig sak att skriva med vatten. Alldeles snart har solen suddat … Continue reading

Posted in Ordförrådet, Pedagogik | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Källkritik: Devalveringen av ordet – här om ordet kritik

Ledarskribent Henrik Berggren skriver i dagens ledare DN om hur kritik har blivit en bristvara. Kritik, menar Henrik Berggren, har blivit ett missuppfattat ord som visar att man inte gillar, tar avstånd ifrån och underkänner något. Men att ordet kritik … Continue reading

Posted in Källkritik och undervisning, Ordförrådet, Skolorden | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments