Tag Archives: ljus

Förlåt Lars Lerin och en skola man aldrig blir klar i

Jag brukar skriva ner det jag tycker är viktigt, vackert, tänkvärt och sådant jag vill spara. Ämnet bild är ett ämne som intresserar mig men jag sällar mig till nyfikenheten och att man inte kan betrakta sig som färdig och … Continue reading

Posted in Litteratur och läsning | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ljuset och pedagogiken i rummet

Ljus är spännande. När treåringar har ljuset i sin läromiljö blir det spännande. Här jobbas det med spindeln. Tekniken är den vanliga och bekanta, en overhead och en plastspindel. Effekten är påtaglig. Spindeln blir genast rumslig. Jag tycker mycket om … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Pedagogiska miljöer, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , | 2 Comments