Tag Archives: rektor

Rektor och lärares utvecklingssamtal

Kära rektor, Jag höll ett litet seminarium, en serie om undervisningar, om lärande förhållningssätt och om själva läraryrkets styrka, kraft och behov. Jag berättade då hur jag en gång för länge sedan frågat min rektor om vi kunde ha mitt … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , | Leave a comment

Förslag till inre skolutveckling: Lärsamtal mellan lärare

Om jag vore rektor, tänkte jag, skulle jag genomföra en-till-en-samtal mellan lärare. Jag skulle lyfta en pedagogisk fråga ur läroplanen eller kursplanerna, eller kanske jag skulle ta en pedagogisk fråga ur den vardag vi upplever och har, eller kanske skulle … Continue reading

Posted in Om jag vore rektor | Tagged , , , , , | 4 Comments

För att utveckla börja där vi är!

Det faktiska! Ju mer jag tänker skolutveckling tänker jag ”DET FAKTISKA”. Vad menar jag med det? Jo, det som äger rum, det som sker, det vi gör, det som tänks, det som händer i skolan just idag. Jag tänker också … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , | 2 Comments

Omsätt Lgr 11: Om jag vore rektor skulle jag alltid …

Om jag vore rektor skulle jag kopiera upp läroplanens första sidor, alltså sid 7-11. Innan jag anställde en endaste person, alltså om jag anställde en resurs, en lokalvårdare, en kock, en intendent, en bibliotekarie, en psykolog, en fritidspersonal, en … … Continue reading

Posted in Skolorden, Styrdokumenten, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , , | 7 Comments

Mina pedagogiska nedslag är uppslag

Det är i alla möten som pedagogiken mår som bäst. Vid samtalet med kockarna i en skola som lyfter skolmaten till skyarna och samtidigt leker med ungarnas inre frågeställningar kring hur saker och ting hänger ihop. Och ur ett Vygotskjiperspektiv … Continue reading

Posted in Verkligheten | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Rektor ska in i klassrummet

För många år sedan bad jag min rektor vara med mig på min undervisning och därefter förlägga vårt utvecklingssamtal – rektor och lärare – i mitt klassrum. Rektorn antog den utmaningen. Jag hade då möjligheten att på plats beskriva lärandet … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Frågekonsten, Klassrummet, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , | 3 Comments

Rektor och lärare: Ledare leder ledare

Jag har översatt Skolinspektionens rektorsord till lärarord. I stort sett är ledaregenskaperna för rektorerna desamma som för lärare. I stort sett är det ingen skillnad på ledaregenskaperna för rektorer och lärare som för andra ledare. Man har ett uppdrag och … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , | Leave a comment