Tag Archives: lärandet

Snälla betyg, plugga för prov och att berätta otvunget om …

Läser om hur vi lärare hamnar i snällfällan då det gäller betygssättning. Vi ger för snälla betyg i årskurs nio. När eleverna senare kommer upp till gymnasiet når inte eleverna upp till de förväntningar skolan har på elevernas kunskaper. – … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Frågekonsten, Hinder för lärande, Kommunikationen | Tagged , , , , , | Leave a comment

Då gäller skollagen nu!

Nya skollagen. Jag önskar att vi inte säger den nya skollagen för länge. Egentligen borde den vara bekant innan den träder i kraft. Nu är skollagen i kraft. Och hädanefter rådande. Det finns inget nytt utan mer ett gällande nu. … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Mail, Zaremba, jag och lärandet!

Jag lyssnade till slutet av Zaremba-sändningen på Timbro, och hörde din röst tala om lärande, innehåll och om hur rektor och lärare träffades varje morgon för att samtal om detta. Det skulle jag vilja läsa mer om, och det är … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , | 1 Comment

Zarembas ord om något mycket viktigt!

”När en fransk eller polsk elev får ett IG är det provet, inte eleven, som blir underkänt. Detta har också gällt i Sverige fram till 60-talet. Men därefter och i trettio långa år  har svenska elever fått betyg som inte … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , , | 6 Comments

Jag tänker om skolan!

Jag tänker på Japan. Jag tänker på hur snabbt skolan blev platsen i kaoset. Hur man ordnade skolgång för barnen för att det är samhällets tryggaste gensvar på barns behov av kontinuitet och något beständigt och rätten att få utbildning. … Continue reading

Posted in Hinder för lärande, Klassrummet, Kommunikationen, Lärarens språk, Läraryrket och lärarrollen, Skolorden, Sorg, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Rektor ska in i klassrummet

För många år sedan bad jag min rektor vara med mig på min undervisning och därefter förlägga vårt utvecklingssamtal – rektor och lärare – i mitt klassrum. Rektorn antog den utmaningen. Jag hade då möjligheten att på plats beskriva lärandet … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Frågekonsten, Klassrummet, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , | 3 Comments

OM LÄRANDET: Den glätta tonen och kunskaperna ytliga skikt

Jag tänker mycket på den glättighet vi omger lärandet. Det får inte vara svårt, det ska vara lätt och någon lärande frustration får eleverna inte känna. Vi har målat in oss ett förrädiskt hörn då vi talade om det lustfulla … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , , | 15 Comments