Category Archives: Klassrummet

Hur har eleven förstått lektionen och undervisningen

Vid handledningen i klassrummet har jag utmanat lärare att inte endast fråga om elevens lärande utan hur de har förstått lektionen och undervisningen. Jag funderar ofta över hur man förklarar det man lär sig. Det kan vara svårt att genast … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Frågekonsten, Klassrummet, kollegialt lärande, Undervisningen, Värdegrunden, Verkligheten | Leave a comment

Försteläraren en bro mellan praktik och forskning

Catharina Tjernberg gratulerades i DN lördagen den 11 oktober 2014. Hon prisas för sin skolforskning, om lärarens ”tysta kunskap” som skickliga lärare har för att lyfta och utveckla sina elever. I reportaget säger Catharina Tjernberg att klyftan mellan skola och … Continue reading

Posted in Klassrummet, Kommunikationen, Konsultation av något slag, Lektioner och lektionsförslag, Pedagogiska samtal, Strategier, Styrdokumenten, Vetenskap | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Elevens plats i klassrummet, en reflektion

Elevens placering i klassrummet bör vi alltid diskutera. Såväl om organisationen av bänkar möjliggör för alla elever att se undervisningen, höra klasskamraternas kommunikation med den, se texter framme vid tavlan och känna sig som en del av det pågående. Platserna … Continue reading

Posted in Klassrummet | Leave a comment

Att tala om undervisningen

Att tala om undervisningen är att hålla sig till något synbart i det yttre. Det gör att undervisningen kan bli ett objekt som vi kan dela. Det kräver naturligtvis ett högt tak i skolan, en vana att diskutera undervisningen och … Continue reading

Posted in Klassrummet, Kommunikationen, Konsultation av något slag | Leave a comment

Vi frågar om tiden då vi borde fråga om textsamtalet

  Jag sätter mig ned framför eleven. Ser in i elevens ögon. Ler och frågar om arbetet eleven gör. Nyfiken. Jag frågar om eleven vill läsa högt för mig. Det gör eleven. Eleven läser sitt arbete högt för mig. Jag … Continue reading

Posted in Barns nya rättigheter, Klassrummet, Kommunikationen, Lektioner och lektionsförslag | Leave a comment

Läsning ger inre bilder men syns i det yttre. Se film ur min undervisning.

Att läsa det är att få in en film i huvudet sa en elev till mig då vi talade läsning. – Jag vet att läser bättre och bättre för jag ser bilder i huvudet när jag läser, sa en elev … Continue reading

Posted in BOKEN I UNDERVISNINGEN, Klassrummet, Kommunikationen | Leave a comment

Läsundervisningens organisation

  Läsundervisning, textsamtal, kräver organisation. I Kiwimetoden, 2006, skriver jag om hur språkundervisningen kan organiseras i helklass-, halvklass-, vägledd, par- och enskild undervisning. Att inom klassrummets ramar verka för att undervisningen kan varieras och komma eleverna nära. Jag är utbildad … Continue reading

Posted in Klassrummet | Leave a comment