Tag Archives: klassrum

Jag ville vara i ett klassrum

Jag vet inget roligare än att vara lärare och vara i ett klassrum. Jag vet inget underbarare än att vara med elever. Jag vet ingen arbetsplats och inget yrke som har så många bollar i luften och olika sådana; golfbollar, … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Klassrummet, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Klassrummet är ett pedagogiskt rum

Klassrummet! Så mycket det kan vara. Så mycket som det kan gestalta. Jag talar ofta om organisation. Den ska bära. Och det krävs mycket av en lärare att ändra ett klassrum till något mer tidsenligt. Katedern kan vara i rummet … Continue reading

Posted in Klassrummet, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Styrdokumenten | Tagged , , , , | 2 Comments

Klassrum

Klassrum är rum där vi möts varje vardag. Ett var dags rum med många andra. Vad klassrummet signalerar och förväntar av sina elever och lärare är en tyst kunskap som alla måste tillägna sig. ”Att som elev behärska klassrummts normer … Continue reading

Posted in Klassrummet, Pedagogik, Pedagogiska miljöer | Tagged , , , , | 1 Comment

Rummet där vi är, där vi lär!

Lite krasst – en skola kan vara precis allt. Jag tror på skolan! Så tänkte jag då jag gick omkring i ett renoveringsobjekt i Edinburgh, på open-house-day, där man fick gå in i hus av olika karaktärer och olika stadier. … Continue reading

Posted in Pedagogiska miljöer, Verkligheten | Tagged , , , , , | Leave a comment

Allt är kultur – och klassrummets kultur är också kultur

Allt är kultur. Ordet är så stort. Kultur. Och kulturen växlar beroende på var du är och med vilka. Du skapar kultur med dig själv och dina närmaste. Och den som kommer in måste läsa av den kultur som är. … Continue reading

Posted in Klassrummet | Tagged , , , , | Leave a comment

Mats Öhlin – börja här och gå sedan vidare till …

Det måste ha funnits en tanke med att vi samlar många barn och utbildade vuxna tillsammans i en byggnad vi kallar skola. Om vi kan lära oss lika mycket på egen hand som tillsammans, så skulle vi inte behöva några … Continue reading

Posted in Mina läsare | Tagged , , , | 1 Comment

Klassrumsorganisation – att skapa ett klassrum för lärande

Klassrumsorganisation – hur är det att vara i elev i mitt klassrum? Då jag skapar klassrum funderar jag över hur det är att vara elev i detta rum. Jag tänker så här: För vem är detta rum? Hur ska många … Continue reading

Posted in Klassrummet, Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten, Värdegrunden, Verkligheten, Visionerna, Vygotskij | Tagged , , , , , , , , , , , , | 30 Comments