Tag Archives: skola

Eljest, bara lite annorlunda, lillgammal, nörd – vad gör vi med barn?

Jag lyssnar till Henrik Dorsins sommarprogram. Jag hör att han var eljest. Att skolan inte förstod honom utan särbehandlade honom, sökte skilja honom från hans vän och att han inte fick börja skolan när han skulle. Men att fritidspedagogerna gjorde … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , | 1 Comment

Tranströmer har mycket att lära skolan, tänker jag

I boken ”Minnena ser mig” av Tomas Tranströmer (1993) åskådliggörs en mängd skolfrågor. Jag har tagit fasta på Tomas Tranströmers tankar om åtskillnad mellan hem och skola. Det handlar om skandalen, den stora, och den som aldrig någonsin får inträffa. … Continue reading

Posted in Skolrättigheter, Verkligheten | Tagged , , , , , | Leave a comment

Vad skapar vi för stämning i skolan?

Stämning? Det är känslan för något. En slags grundton. Vad skapar skolan för stämning? Vad är det för stämning i klassrummet? Hur erfar vi den? Hur påverkas vi av den? Är stämningen glad? Förväntansfull? Trygga? Likgiltig? Sorgsen? Hur påverkas vi … Continue reading

Posted in Klassrummet, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag | Tagged , , , , | Leave a comment

Jag minns mina tankar om skolan efter Tsunamin!

Dåden i Norge väcker många tankar hos mig. Jag oroas. Men jag vill också låta mig oroas och jag vill känna. Jag vill inte mota bort känslorna. Men jag måste sortera dem, sätta ord på dem. Göra gemenskap av dem. … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Totalt utanför systemet och skolplikten!

De kallas något alldeles speciellt – NEDS – Not educated delincuent. Och jag ser dem överallt. De som har lämnat samhället i sin helhet. Är så utanför att de inte längre tillhör. Men de lever. De är unga mammor. De … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten, Verkligheten | Tagged , , , | 2 Comments

Skolan ska inte vara likadan hela tiden

Skola betyder per definition att den är för alla. Men skola som organisation ska inte vara lika genom hela skolgången, även om vissa delar bör vara konstanta och bekanta för eleverna och lärarna. Det är klart att former för undervisning … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , | Leave a comment

Skolbyggnaderna!

Jag blir omedelbart nyfiken då jag tar i handtaget till dörren som leder in i skolbyggnaderna. Det är frågorna som väcks i mig som jag tycker om. Det som sker är att min pedagogiska kreativitet får både svar och funderingar. Inlägg … Continue reading

Posted in Verkligheten | Tagged , , , | Leave a comment