Tag Archives: elever

Förutfattade meningar om elever

Man ärver oftast en lärares åsikter om en elev. Jag vill inte ärva någonting alls. Jag tror inte att elever kommer i samma form och med samma innehåll. Jag tror att vi blir till ihop. En gång ärvde jag en … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Eleverna! | Tagged , , | 4 Comments

Jag minns mina tankar om skolan efter Tsunamin!

Dåden i Norge väcker många tankar hos mig. Jag oroas. Men jag vill också låta mig oroas och jag vill känna. Jag vill inte mota bort känslorna. Men jag måste sortera dem, sätta ord på dem. Göra gemenskap av dem. … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Att skilja bra elever från dåliga

Jag läser Amy Chua Tigermammans stridsrop och läser hur man i kinesisk anda drillar upp sina barn att göra mer, bättre och bli allra bäst. Och det är mycket jag måste smälta då jag läser boken. Mycket. Jag skriver en … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , | Leave a comment

Var är eleverna i elevdemokratin?

                      Vi talar skola, vi talar skoldemokrati och sann elevdelaktighet och medverkan i skolan. Men om vi ser skolbarnen som objekt så kan inget av denna demokratitanke bli upplevd av … Continue reading

Posted in Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Skolorden, Skolrättigheter | Tagged , , | 2 Comments

Elevens rätt att få meningsfull tid i skolan

Det är mycket väntan i klassrummen. Det strider mot det ansvar eleverna faktiskt kan tillåtas få ta. Om man bara väntar är det för att kulturen säger att du ska vara passiv och inte ta saker i egna händer. Läroplanen … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Nu börjar sexåringarna i, ja i vadå?

Förskoleklassen är en verksamhet som aldrig har fått en riktig identitet. Det betyder inte att de som arbetar där inte har givit verksamheten ett innehåll. Det handlar mer om att verksamheten inte räknas in i verksamheten skola på ett fullvärdigt … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Misstagen, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

Skolans nästa generation

Vi talar så ofta om ”den nästa generationen” och då handlar det om det nya som ska ersätta det gamla. Det nya är mer anpassat, format och har något extra som den där generationen just nu inte har. När företagarna … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , | 2 Comments