Tag Archives: lärare

Rektortycket – inlägg nr 5 skriver Carolina Thornström

Det femte inlägget i Rektortycket skriver Carolina Thornström. Och jag citerar ett litet stycke, ett textsmakprov och önskar er god läsning på rektortyckets blogg. De flesta av oss vuxna har ett jobb att gå till. Somliga älskar sitt jobb, medan … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , | Leave a comment

Den alltför professionella

Det blir lätt ett misslyckat möte mellan den som inte vet eller kan och den som vet och kan om den som vet och kan inte alls kan omsluta okunskapen och ödmjukt möta den i den som inte vet. Och … Continue reading

Posted in Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , | Leave a comment

LÄRARnära – ett ord som är nära elevnära

Teckningen hör inte samman med min bild av skolan och lärande. Jag ritade den en gång då jag var uppgiven. Jag ville ha en stor aktivitet med eleverna och det upplevdes som fantastisk i klassrummet men blev svårt utanför det. … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , | Leave a comment

Tyst matematik – lika farlig som tyst läsning!

Alltså – vi lärare behöver orden i rummet för att veta hur elever förstår. Det blir märkligt att vi avkräver denna ständiga tystnad. Respekt för varandra kan man skapa genom att mumla och viska. Men tystnad. Om vi tar det … Continue reading

Posted in Litteratur och läsning, Matematikundervisning, Ordförrådet, Pedagogik | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Tack för att jag fick coacha lärandet!

Jag har haft förmånen att tala utbildning, läroplan, elevernas skolanknytning, lärarens viktiga roll och betydelse, klassrumsorganisation, kursplaner, läroplanen, lärarens medvetna ämnesspråk samt formativa och summativa bedömningar. Jag har studerat elevdemokrati och elevernas språkutrymme och elevaktiviteterna kring matematik. Ja, egentligen allt … Continue reading

Posted in Konsultation av något slag | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Jag ville vara en sakuppfinnare!

Jag är sakkunnig. Någon frågade vad är det för något? Ja, det är en mycket bra fråga. En sakkunnig är knappast kunnig på någonting annat än på saker. Vissa saker måste man leta reda på för att över huvudtaget kunna … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , | Leave a comment

Handledare, mentor eller lärare? Vad kallas eleverna?

Lärarens roll har skiftat genom skoltiderna. Det vi kallas för vi lärare beror på tid och på samhällssyn. Vi kan vara pedagoger, mentorer, handledare eller lärare. Men eleverna kallas alltid, alltid bara elever. Får läraren nya namn kanske också eleverna … Continue reading

Posted in Ordförrådet, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Relationer och vänskap, Skolorden, Skolrättigheter, Sorg | Tagged , , , , , , , , | 3 Comments