Tag Archives: Lgr 11

Teckenspråkgestaltad och syntolkad – visa schlagerfestivalen för eleverna

                I läroplanen Lgr 11 finns kursplanen för teckenspråk inom ramen för elevens val. Vi kan gott visa alla elever hur man iscensätter musik och texter via teckenspråkstolkar och glädjas över att alla … Continue reading

Posted in Ordförrådet, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Värdegrunden | Tagged , , , , | Leave a comment

Skolan en plats för rika möjligheter

Jag läser läroplan. Ja, så gott som varje dag. Och orden i den måste jag famna och fundera kring. Jag tycker om meningar i läroplanen; Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika  möjligheter att samtala, läsa och skriva … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , | Leave a comment

Att få gå i skolan med rak rygg … om språket, om språket, om språket!

Att få gå i skolan med rak rygg … och få lämna den med rak rygg. Jag tänker på Utbildningsdepartementets skrift ”Att lämna skolan med rak rygg” 1997. Fortfarande högaktuell är den: ”Stora krav på god språklighet ställs inte bara … Continue reading

Posted in Ansvaret, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Ordförrådet, Pedagogik, Skolrättigheter, Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , , , | 2 Comments

Läroplanens inledande text gör nitisk planering omöjlig

Det finns en text jag tror vi måste lyfta fram ordentligt. Den sätter saker och ting på sin spets. De alldeles för noggranna planeringarna till exempel, schemaläggning likaså. Texten lyder: ”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskaper om … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged | Leave a comment

Christina Löfving, sociala mediers styrka och äntligen!

Jag lärde känna Christina Löfving via hennes blogg. Hon kallade sig IT-mamman och var en plats dit jag kom för att lära mig, om bloggen, om medierna, om hur och varför och jag lämnade hennes textrum nyfiken och lärande. En … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Litteratur och läsning | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Fostran och omsorg i skolan. Vad betyder det?

Vad är fostran? Vad är omsorg? I läroplanen står att vi ska fostra eleverna till … men vad är det? Är inte det något som hela tiden äger rum då vi är tillsammans med varandra? Är ordningsregler ett uttryck för … Continue reading

Posted in Skolorden, Värdegrunden | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Kreativitet – att tänka i egna banor

Skolan ska möjliggöra för eleverna att vara kreativa. Jag får alltid funderingar kring vad det är vi ska göra. Jag tror hellre vi ska öppna upp undervisningarna för mångfaldstänkande, stora öppna frågor kittlar kreativiteten, den att tänka i egna banor, … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Tagged , , , , , , | 1 Comment