Tag Archives: profession

Den alltför professionella

Det blir lätt ett misslyckat möte mellan den som inte vet eller kan och den som vet och kan om den som vet och kan inte alls kan omsluta okunskapen och ödmjukt möta den i den som inte vet. Och … Continue reading

Posted in Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , | Leave a comment

Betygsfrågan – väldigt svår fråga

Jag pratar mycket med eleverna och jag har i alla mina skolår fått veta att eleverna gärna vill ha betyg. Jag har grubblat på elevperspektivet snarare än den politiska aspekten av detta. Jag har mött elever som inte riktigt förstått … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , | 3 Comments