Tag Archives: förutfattade meningar

Argumenterande texter behöver argumenterande undervisning

Vi ska undervisa om argumenterande texter och tar dem till undervisningen och berättar att de är just argumenterande texter. I undervisningen undersöker vi på vilket sätt texten argumenterar och om vad texten försöker säga. Vad är själva kärnan och hur … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Tagged , , , , , , | Leave a comment

– Vad förvånar dig? frågar jag mig själv och andra

  Förvåning. Det handlar om att något nytt krockar med något vi föreställt oss, något vi tänkt oss och så visar sig något annat. En elev som säger något som öppnar upp för elevens kunskaper och elevens tankar. Förvåning. Jag … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , | Leave a comment

Förutfattade meningar om elever

Man ärver oftast en lärares åsikter om en elev. Jag vill inte ärva någonting alls. Jag tror inte att elever kommer i samma form och med samma innehåll. Jag tror att vi blir till ihop. En gång ärvde jag en … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Eleverna! | Tagged , , | 4 Comments