Category Archives: Eleverna!

Konfliktlösning mellan två elever- symboliskt först och sen förlåt

Två pojkar kom i luven på varandra på rasten. De brukar vara vänner men en händelse gjorde dem till ovänner. För stunden vill säga. Och när båda är upprörda går det inte att resonera, inte i stundens hetta. Det krävs … Continue reading

Posted in Anpassning, Ansvaret, Eleverna!, Föreläsningar jag ger, Inkludering, Känslor, Relationer och vänskap | Tagged | Leave a comment

Artikeln …

… för Pedagogiska magasinet!  Inlägg som berör samma teman: The Big 5 (000)! Mats är inte tyst! Skolanknytningsartikel i Pedagogiska Magasinet

Posted in Eleverna! | Leave a comment

En lärare ska … tycka om … ha en plan …

Eleven tittar på mig. – Du, en lärare ska tycka om och vilja sina elever det allra bästa. Jag tror att läraren visar det allra bäst genom att visa att nästa lektion hör ihop med den man just nu är … Continue reading

Posted in Eleverna! | Leave a comment

Trampa varandra på tårna i skolan

Vi trampar varandra på tårna med vårt språk. Det är så lätt att säga ”mitt klassrum” då jag är lärare. Mitt klassrum är inte en plats jag äger utan mer en plats där jag verkar. Jag gör det till mitt. … Continue reading

Posted in Eleverna!, Lärarens språk | Leave a comment

Från elevfokus till elevens lärande

Så mycket mer pedagogiska diskussioner det blir då vi talar om elevens lärande, hur vi ser på det, vad vi upptäcker i elevernas arbeten och kopplar det till vad vi har undervisat om. Så mycket mer omsorg om eleven då … Continue reading

Posted in Eleverna! | Leave a comment

Formativt – vågar vi bejaka viljan?

Elever kommer ofta till skolan, åtminstone i de lägre åldrarna, och frågar om de får fortsätta med något av sina arbeten. Det betyder att arbetet är angeläget för dem. Det betyder också att de värdesätter det läraren har givit dem … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Eleverna!, Föreläsningar jag ger, Formativ bedömning | Leave a comment

Egenskaper hos en ledare – elever som är ledare

Jag minns en elev. Han kunde alltid få med sig de andra. Runt eleven öppnade sig en välkomnande cirkel. Han bjöd alltid in. Hans ögon gick från person till person. Han kunde lyssna och han kunde bekräfta. Han roade ibland. … Continue reading

Posted in Eleverna! | Leave a comment