Category Archives: Eleverna!

Från elevfokus till elevens lärande

Så mycket mer pedagogiska diskussioner det blir då vi talar om elevens lärande, hur vi ser på det, vad vi upptäcker i elevernas arbeten och kopplar det till vad vi har undervisat om. Så mycket mer omsorg om eleven då … Continue reading

Posted in Eleverna! | Leave a comment

Formativt – vågar vi bejaka viljan?

Elever kommer ofta till skolan, åtminstone i de lägre åldrarna, och frågar om de får fortsätta med något av sina arbeten. Det betyder att arbetet är angeläget för dem. Det betyder också att de värdesätter det läraren har givit dem … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Eleverna!, Föreläsningar jag ger, Formativ bedömning | Leave a comment

Egenskaper hos en ledare – elever som är ledare

Jag minns en elev. Han kunde alltid få med sig de andra. Runt eleven öppnade sig en välkomnande cirkel. Han bjöd alltid in. Hans ögon gick från person till person. Han kunde lyssna och han kunde bekräfta. Han roade ibland. … Continue reading

Posted in Eleverna! | Leave a comment

Att få kunna välja längre fram – ha möjligheter

Då jag tänker utbildning tänker på valmöjligheterna efter grundskolan. De är dessa möjligheter min strävan riktas till. Jag vill att alla dörrar ska vara öppna då eleverna står inför grundskolans slut. Att kunna välja. Inte vara utan möjligheten att välja. … Continue reading

Posted in Eleverna! | Leave a comment

Elevernas mycket stora frågor

Jag tror vi ska hålla liv i frågorna. De brukar alldeles för fort få avslut i skolan. Frågor ska ställas om och om igen. Frågor är inte besvarade med ett enda svar. Jag skriver alltid ned elevers frågor. Idag hörde … Continue reading

Posted in Eleverna!, Frågekonsten, Lektioner och lektionsförslag | 1 Comment

Skoltrött tioåring – en akut handlingsplan måste upprättas

Någon har sökt på skoltrött tioåring och hamnat på min blogg. Och jag känner omedelbart sorg, skolsorg. Om en tioåring är skoltrött måste alla pedagogiska huvuden slås ihop, en akut handlingsplan skapas bland lärare, och lektionerna måste ses över. Är … Continue reading

Posted in Ansvaret, Barns rättigheter, Barns sorg är randig, Eleverna! | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Pojken som inte ville läsa – skapar vi honom?

Jag funderar ofta över pojken som inte ville läsa. Jag fann honom sittande en aning arg utanför en korridor. Han ville visst läsa. Men han ville inte läsa det han måste läsa. Och så många gånger har jag tänkt på … Continue reading

Posted in Biblioteken, Eleverna! | Leave a comment