Category Archives: Formativa bedömningar och skriftliga omdömen

Fredagens kollegiala tillbakablick; Dela och spara!

På fredagen skulle vi kunna ta en tillbakablick på veckan vi lämnar bakom oss. Vi kunde välja ett perspektiv. Kanske hur vi har undervisat, hur vi vet att eleverna fått lära sig och genom vad. Vi kunde undersöka exempelvis hur: … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Formativa bedömningar och skriftliga omdömen, Lektioner och lektionsförslag | Tagged , | Leave a comment

Den integrerande bedömningen och den att utvärdera bedömningen

Jag läser Skolverkets allmänna råd rörande ”Planering och genomförande av undervisningen” 2011: ”Om bedömningstillfällen integreras som en naturlig del i undervisningen blir elevernas resultat mer rättvisande i förhållande till deras faktiska förmåga. Detta beroende på att många elever presterar sämre … Continue reading

Posted in Formativa bedömningar och skriftliga omdömen | 1 Comment

Summativt är inte resultatet av ett prov

  Formativt är det som leder framåt, det som sker här och nu och som är möjligt att påverka. Det är en lärare som ger och gör det möjligt för eleven att utvecklas. Detta sker genom att följa, observera, agera, … Continue reading

Posted in Formativa bedömningar och skriftliga omdömen | Leave a comment

När eleven kan – följ upp!

Då eleven förstår och kan det eleven inte tidigare förstod och kunde känns det som vi är i mål. Det är vi inte. Vi måste gå tillbaka till eleven och följa upp också det eleven kan och lyckas med. Det … Continue reading

Posted in Formativa bedömningar och skriftliga omdömen | Leave a comment

Att hålla sig till det yttre – genom innehållet vi lär

Han kan inte sitta still, säger vi också ibland. – Han kan ingen matematik, säger vi också ibland trots att ämnet är så stort och innehåller så mycket att vårt påstående omöjligt kan vara sant eller sakligt. – Han är … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Formativa bedömningar och skriftliga omdömen, Inkludering, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen | Leave a comment

När vi delar lärande

Blir rörd över att det jag skriver här blir verklighet i ett klassrum och i en lärares verksamhet. Jag blir glad över lärarens upptäckter och över att elevernas lärande blir synliggjort. Tack.  Inlägg som berör samma teman: Mest lärande när … Continue reading

Posted in Formativa bedömningar och skriftliga omdömen | 1 Comment

Inför provet

Inför provet: Inför provet: * vrålpluggande hemmavid * stressande hjärtklappning * självförtroendesviktning * handsvett * självkänslosvall * självförtroendeutmaning – Äh, jag skiter i hur det går – betyder oftast – jag vill så gärna klara det här… Jag tänker att … Continue reading

Posted in Formativa bedömningar och skriftliga omdömen | Leave a comment