Tag Archives: förvåning

– Vad förvånar dig? frågar jag mig själv och andra

  Förvåning. Det handlar om att något nytt krockar med något vi föreställt oss, något vi tänkt oss och så visar sig något annat. En elev som säger något som öppnar upp för elevens kunskaper och elevens tankar. Förvåning. Jag … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , | Leave a comment

Förvåning – en pedagogisk upptäckt!

Jag hör att jag ofta säger: – Blev du förvånad? – Förvånade det dig? Och jag gör det för att medvetandegöra tanken om just den där förvåningen. Då lärare berättar om händelser och lärande så är det ju ofta i … Continue reading

Posted in Formativ bedömning | Tagged , , , | Leave a comment