Tag Archives: ansvaret

Elevens rätt att få meningsfull tid i skolan

Det är mycket väntan i klassrummen. Det strider mot det ansvar eleverna faktiskt kan tillåtas få ta. Om man bara väntar är det för att kulturen säger att du ska vara passiv och inte ta saker i egna händer. Läroplanen … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ansvarssfär – ansvaret om eleven

Ansvarssfär – ett ord jag fann hos Dag Hammarskjöld och i boken Vägmärken, 1963. Jag tycker om ordet. Jag tror inte på ansvarsförskjutning. Jag tänker skola: Om vi ansvarsförskjuter en elev ut ur det dagliga – exempelvis klassrummet – för … Continue reading

Posted in Hinder för lärande, Skriver om ditt och datt | Tagged , , , , , , , | 4 Comments

Ansvaret tar jag!

Statistikens fråga? Och skolans ansvar? Det finns en del saker att fundera kring. Jag tycker skillnaderna är så stora att det finns all anledning att göra något åt dem. Och skolan har till uppgift att göra skillnad för eleverna inte … Continue reading

Posted in Värdegrunden | Tagged , , | 1 Comment