Tag Archives: exkludering

Många undrar vad ”inkludering” innebär

Jag ser att många funderar över vad inkludering är. Jag tycker det är bra att man ställer sig frågande till saker och ting. Utan frågande inställning kommer vi egentligen ingen vart. Färdiga svar kan faktiskt stänga möjligheter. På nätet kan … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Skolorden, Verkligheten | Tagged , , | 3 Comments

Lärarens trista dilemma och något om exkludering

Skolan blir alltmer en sorteringsstation där barnet måste sorteras och identifieras. Och vår rädsla för misslyckanden och oförmåga att nå mål gör att detta synsätt tenderar att förstärkas. Läraren måste lyckas med sin klass! För att göra det fullt ut, … Continue reading

Posted in Hinder för lärande, Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Vad är inkludering?

Frågan som ställs på google hamnar i mitt knä! Jag vill gärna svara för frågan är naken och undrande. Inkludering är allt som välkomnar tänker jag spontant. Inkludering handlar om vårt absoluta behov av att tillhöra en grupp. Låt oss … Continue reading

Posted in Klassrummet, Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , | 3 Comments

Ansvarssfär – ansvaret om eleven

Ansvarssfär – ett ord jag fann hos Dag Hammarskjöld och i boken Vägmärken, 1963. Jag tycker om ordet. Jag tror inte på ansvarsförskjutning. Jag tänker skola: Om vi ansvarsförskjuter en elev ut ur det dagliga – exempelvis klassrummet – för … Continue reading

Posted in Hinder för lärande, Skriver om ditt och datt | Tagged , , , , , , , | 4 Comments

Felsäkert läge!

DN idag 17 juli 2010 har rubriken Särskoletragedin och skriver något om att särskolan kanske måste reformeras. Varje fall av felaktig särskoleinskrivning är en tragedi. Här är rapporten från Skolinspektionen. *********** Jag tänker: Skolan ska vara en rättighet för alla. … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning, Hinder för lärande, Pedagogiska miljöer | Tagged , , , , , , , , | 11 Comments

En skola för alla?

Jag grubblar på våra ord. Om det är en skola för alla så förstår jag inte orden som krupit in i pedagogiken – vad betyder inkludering och exkludering i en skola för alla? Ord som kryper in i verksamheter ska … Continue reading

Posted in Ordförrådet, Skolorden | Tagged , , | 4 Comments

Skolord: Inkludering

Jag undrar när ordet inkludering kom in i skolorden. Vi talade länge om en skola för alla. När blev skolan för en del undrar jag? För mig blir det en konflikt som faktiskt pekar på ord som synliggör ett motsatsord … Continue reading

Posted in Värdegrunden | Tagged , , , , | 3 Comments