Tag Archives: handledning

Att utveckla undervisningen

  Då jag började min lärarutbildning, den i klassrummet och tillsammans med eleverna, bad jag om att få besök i mitt klassrum. Det handlade aldrig om att något var på tok eller att någon elev var si eller så utan … Continue reading

Posted in Kollegialt lärande, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Pedagogiska samtal, Styrdokumenten, Undervisningen | Tagged , , , , , | Leave a comment

Lärarens trista dilemma och något om exkludering

Skolan blir alltmer en sorteringsstation där barnet måste sorteras och identifieras. Och vår rädsla för misslyckanden och oförmåga att nå mål gör att detta synsätt tenderar att förstärkas. Läraren måste lyckas med sin klass! För att göra det fullt ut, … Continue reading

Posted in Hinder för lärande, Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Felplaceringar

De felplacerade kan vara felplacerade. Det som gör det farligt med placeringar är att de aldrig tycks betyda tillfälliga placeringar. I skolan betyder en placering att man ska vara där man placerats. Aldrig att man är placerad för att få … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment