Tag Archives: skolinspektionen

Främjande förhållningssätt

”Förändringar som behöver beaktas är den från brist- och normalitetstänkande till främjande förhållningssätt, och där individen uppfattas som kompetent och resursstark; den från fokus vid problem till en syn på hur organisationen i sig kan främja lärandet.” Jag tänker i … Continue reading

Posted in Ansvaret, Klassrummet, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Va – prickfria skolor?

Heja Skolorna som inte fått några nedslag av Skolinspektionen! Det finns 12 stycken skolor som visar vad en skola verkligen kan vara. Och Skolinspektionen har en grundtanke med sitt undersökande – detta att barn får lära sig och att de … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , | 3 Comments

Skolanknytning – ett nytt begrepp för skolan!

  Skolanknytning – ett nytt begrepp och nytt innehåll har jag skapat tillsammans med ”Skolans psykologi”. Låt mig beskriva den pedagogiska aspekten av detta begrepp. Skolanknytning är ett skapat ord av två seperata – skola och anknytning – som utgör … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Föreläsningar jag ger, Formativ bedömning, Klassrummet, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Relationer och vänskap, Skolorden, Skolrättigheter, Styrdokumenten, Verkligheten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Gemenskap sökes: Skolan är mål- och resultatstyrd!

Många talar om metoder för att komma tillrätta med skolans problem. Alla tror sig kunna skolan så väl att man kan peta lite i det lärarna ska undervisa om och hur det ska göras. Trots att så många tycks rörande … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Klassrummet, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Pedagogik, Relationer och vänskap, Skolorden, Skolrättigheter, Styrdokumenten, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Noggrann läsning! Skolinspektionens rapport om särskolan

Jag lusläser verkligen texten som Skolinspektionen givit ut – den om särskolan. Jag lär mig mycket om uppdragen, skollagen och elevens bästa. Inlägg som berör samma teman: Jag skriver in mig i Skolinspektionens rapport. Skolinspektionens rapport om mobbing Skolinspektionens snabbtest… … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , | Leave a comment

Felplaceringar

De felplacerade kan vara felplacerade. Det som gör det farligt med placeringar är att de aldrig tycks betyda tillfälliga placeringar. I skolan betyder en placering att man ska vara där man placerats. Aldrig att man är placerad för att få … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Rektor och lärare: Ledare leder ledare

Jag har översatt Skolinspektionens rektorsord till lärarord. I stort sett är ledaregenskaperna för rektorerna desamma som för lärare. I stort sett är det ingen skillnad på ledaregenskaperna för rektorer och lärare som för andra ledare. Man har ett uppdrag och … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , | Leave a comment