Tag Archives: värdegrund

Att medvetet välja förhållningssätt

I mina böcker Undervisningen mellan oss och i Textsamtal och bildpromenader skriver jag om vikten av att välja förhållningssätt. Redan vid skolans yttre gräns beslutar jag mig för hur jag ska möta eleverna. Det betyder att jag gör medvetna val … Continue reading

Posted in Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Pedagogiska samtal, Systematiskt kvalitetsarbete i undervisningen, Värdegrunden | Tagged , , , | Leave a comment

Främjande förhållningssätt

”Förändringar som behöver beaktas är den från brist- och normalitetstänkande till främjande förhållningssätt, och där individen uppfattas som kompetent och resursstark; den från fokus vid problem till en syn på hur organisationen i sig kan främja lärandet.” Jag tänker i … Continue reading

Posted in Ansvaret, Klassrummet, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Diagnosen – men se människan!

Detta ord fick jag av Martina Lowden, DN 26 oktober 2011, – funktionsskillnad – och ur hennes angelägna och berörande artikel om sin diagnos. Funktionsskillnad! Det är ett helt annat ord än de ord som omger diagnoser eller rättare sagt påverkar … Continue reading

Posted in Diagnos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Orden i Lgr 11: Tänkande

Det är ett litet vilsamt ord i läroplanen. Att eleven ska få tänka. Tänkandet är något som sker inne i eleven och utanför eleven. Tänkande kan vara såväl introvert som en handling tillsammans med andra. Tänkande är också något som … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Set är ett sätt men inte mitt sätt

Det är en diskussion om SET eller livskunskapen i svensk skola. Den välkomnar jag.  Skolan har en tendens att utan att reflektera och fundera göra val som inte baserar sig på en ordentlig diskussion om hur, vad och varför vi … Continue reading

Posted in Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , | 4 Comments

Skolgång och perspektiv

Om man är sex år har man hela skollivet framför sig. Det är en oöverskådlig tid som vi vuxna ska förvalta med stort ansvar! Om man är femton/sexton år har man hela det obligatoriska skollivet bakom sig. Det har satt … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , , , , | 3 Comments

Frågor kring värdegrund, vilken står du på?

Man bör ställa sig frågor om värdegrund: Hur grund är din värdegrund? Vilken värdegrund tror du på? Vilken värdegrund verkar du i? Vilken värdegrund tror du att du synliggör? Vad är en värdegrund? Vad har jag för värdegrund? Hur tror … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , | 9 Comments