Tag Archives: kursplan

Om man vill bli professionell tidsresenär …

Jag hade förmånen att ha en lärarkandidat i klassrummet och vi diskuterade allt som handlade om det jag undervisade om. Lärarkandidaten ville spara texter och gick med böckerna till kopiatorn. Kandidaten byggde upp ett eget bibliotek av texter och jag … Continue reading

Posted in Lektion, Litteratur och läsning, Synligt läsande | Tagged , , , , | Leave a comment

Lgr 11: Bildpromenad: Läroplanens omslag – omsätt till undervisning!

Bildpromenad. Vad är det? Bildpromenaden är en introduktion till text, och text är ett stort begrepp i Lgr 11. Jag gör dem jämt med mina elever. Det har språkberikat dem, gjort dem uppmärksammade, fått det att utveckla förståelse, samtala kring ett … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Bildpromenaden, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Skolorden, Skolrättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Teaching by teaching – att undervisa i relation till elevernas rätt att nå mål!

Detta med att undervisa. Det är något man lär sig genom att undervisa. Man måste börja att undervisa, man måste misslyckas med att undervisa, man måste lyckas med att undervisa, man måste vilja utveckla sin undervisning, vi behöver också få … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , | 2 Comments

Din alldeles egna kursplan från världens bästa kursplaneutvecklare!

Här är en pedagogisk tanke – att marknadsföra sig själv som: ”Världens bästa kursplaneutvecklare” – och att göra kursplanerna mindre invecklade och mer personliga! Låt säga att du hör ett litet barn säga: Jag ska bli pilbågsskytt när jag blir … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen, Ordförrådet, Skolrättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

Att se till det eleven inte kan utgör hinder för det eleven kan!

Eleven kan inte – eller – eleven kan! Ja – det är att inta två perspektiv på förmågan som eleven har eller inte har. Låt mig beskriva min syn: Det kommer många frågor om hur man hjälper barn över hindren … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning, Frågekonsten, Hinder för lärande, Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , | 6 Comments

Modell hur att lätt förstå kursplan och läroplan

Jag har funnit en modell hur att lätt förstå läroplan och kursplan. Dvs att börja problematisera läroplan och kursplan och den modellen ska jag skissa på. Den är bra och möjlig att synliggöra lärare och elevers hur. Jag publicerar här … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , | 2 Comments

Formativa bedömningar – mål och riktning

Läraren får aldrig bli elevens mål. Det blir läraren om läraren undanhåller eleven innehållet i kursplanen. Läraren ska äga kursplanerna och läroplan samt barnkonvention. Jag är en förespråkare för att lärare aktivt bär med sig sina dokument så att vi … Continue reading

Posted in Autodidakten, Föreläsningar jag ger, Formativ bedömning, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment