Tag Archives: varför

Läroplanen, Lgr 11, kan man kalla den för en yrkesplan?

Jo, jag vet att den är politisk, läroplan och kursplaner är det. Jag tar emot den som om den vore opolitisk. Det finns så stora ord om demokrati och elevens rätt att lära i den. Och jag gillar det vi … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , | 1 Comment

Kursplanens Vad, varför och lärarkårens gensvar med HUR!

3 520 000 resultat (0,32 sekunder) Gissa vad jag sökte på? Låt mig leka med kursplanen VAD; VARFÖR och HUR: VAD sökte jag på? VARFÖR sökte jag på det jag sökte? Och sedan HUR Hur gör jag nu? Hur handskas jag med … Continue reading

Posted in Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , | 2 Comments

BUILDING A CURRICULUM: BYGGA UPP eller BRYTA NED!

Att modella relationen till läroplan-kursplan och barnkonvention! Jag tror på BUILDING A CURRICULUM! Bygga upp en läroplan. Jag tror inte på passiviteten att få en läroplan! Vi ska befolka det HUR som lämnas åt vår profession. Att bära med sig … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Formativa bedömningar – mål och riktning

Läraren får aldrig bli elevens mål. Det blir läraren om läraren undanhåller eleven innehållet i kursplanen. Läraren ska äga kursplanerna och läroplan samt barnkonvention. Jag är en förespråkare för att lärare aktivt bär med sig sina dokument så att vi … Continue reading

Posted in Autodidakten, Föreläsningar jag ger, Formativ bedömning, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

Elevfrågan varför

Ibland är det provocerande att få frågan varför? Varför ska vi göra detta? Varför då? Varför måste jag läsa? Varför det? Jag tycker om frågan varför. Det är en av de pedagogiska frågorna. Varför ska inte eleverna få ställa dem? … Continue reading

Posted in Frågekonsten, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , | 4 Comments

Modella undervisning med lärare

Så här har jag gjort de sista gångerna jag blivit inbjuden att visa och föreläsa mina undervisningar. Jag har gjort dem med lärarna. De har fått vara elever, välkomnas in i klassrummet. Jag har visat hur jag startar upp en … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , , , , , | 2 Comments

ALLVARLIGT TAL TILL PEDAGOGERNA: Läroplan, kursplan – jag talar om HUR!

Ja, det här är mitt allvarliga tal till pedagogerna! Jag vill tala om vårt uppdrag, om vår profession, om vårt arbete, om eleverna, om uppdraget. Jag vill tala om skolans inre låda. Think inside the box. Jag vill tala om … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments