Tag Archives: strävansmål

Formativa bedömningar – mål och riktning

Läraren får aldrig bli elevens mål. Det blir läraren om läraren undanhåller eleven innehållet i kursplanen. Läraren ska äga kursplanerna och läroplan samt barnkonvention. Jag är en förespråkare för att lärare aktivt bär med sig sina dokument så att vi … Continue reading

Posted in Autodidakten, Föreläsningar jag ger, Formativ bedömning, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

Föreläsa om bedömningar och vägen till dem…

Jag ska föreläsa idag. Sen ska jag åka hem. Nja, jag kanske tar en liten omväg förbi ett konditori och äter en stor kaka och dricker en jättebalja bläck och funderar över hur det gick. Jag är nogrann med efterarbetet … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Värdegrunden | Tagged , , | 9 Comments

Skriftliga omdömen – så här kanske de kan se ut

Jag försöker utveckla de skriftliga omdömen vi har att skriva. Nu har jag gjort ett skriftligt dokument som ser ut enligt detta, jag tänker mig ett ämne: här blir det svenskämnet. Jag bygger upp omdömet så här: ______________________________________________________ Elevens namn … Continue reading

Posted in Formativ bedömning | Tagged , , , | 11 Comments

Skolinspektionens snabbtest… fördjupa frågeställningarna på plats

Snabbtesta din skola Vill du själv hålla koll på din skola? Här är ett urval av de punkter Skolinspektionen tittar på i sin regelbundna tillsyn när det gäller grundskolan. Hela granskningen omfattar 47 punkter. Även om det kan vara svårt … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Klassrummet, Pedagogiska miljöer, Styrdokumenten, Värdegrunden, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , , , , | Leave a comment