Tag Archives: Läroplan

Diagnosen – men se människan!

Detta ord fick jag av Martina Lowden, DN 26 oktober 2011, – funktionsskillnad – och ur hennes angelägna och berörande artikel om sin diagnos. Funktionsskillnad! Det är ett helt annat ord än de ord som omger diagnoser eller rättare sagt påverkar … Continue reading

Posted in Diagnos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Det stora HURet i skolan!

I KURSPLANERNA:  Jo, det är det här med HUR. Den stora pedagogiska frågan är överlämnad till skolan, till lärarna och till eleverna. Det vi har fått med våra kursplaner är VAD och VARFÖR. Hur vi omsätter kursplanerna vilar i professionen, … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Är du diagnostiserad lille vän?

TV sänder en dokumentär om barnen i Sverige en gång i tiden. Barnen är nu vuxna och kan själva berätta om det som hände en gång. Deras barndom stals av vuxenvärlden. Den mycket skarpa blicken på barnen som skulle placeras på … Continue reading

Posted in Diagnos, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Läroplansfråga?

– Får jag ställa dig en läroplansfråga? frågade någon så där by the way. – Åh, självklart svarade jag. Låt oss samtala, diskutera och grubbla ihop. Svaren utvecklar vi tillsammans. Hur ska vi göra, tänka, utveckla och bygga läroplanen är … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten | Tagged , , | Leave a comment

Eleverna om sitt lärande – och att inte hitta det man söker

Det ska talas om lärandet. Det ska ordas mycket om vad man lär sig och hur man lär sig. Det ska allra helst komma från eleverna själva. Det måste vara tillåtet att tycka att man är väldigt bra på förstoringar. … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Visionerna | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Lgr 11: Bildpromenad: Läroplanens omslag – omsätt till undervisning!

Bildpromenad. Vad är det? Bildpromenaden är en introduktion till text, och text är ett stort begrepp i Lgr 11. Jag gör dem jämt med mina elever. Det har språkberikat dem, gjort dem uppmärksammade, fått det att utveckla förståelse, samtala kring ett … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Bildpromenaden, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Skolorden, Skolrättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Lgr 11 – ett pussel som ska byggas

Om man läser läroplanen som ett pussel där kursplanerna på olika sätt bidrar till en helhet så utvecklas också samspelet mellan kursplanerna och läroplanen. Lägger man därtill skollagen och barnkonventionen så har man ett helt uppdrag som skola och lärare. … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , | 2 Comments