Category Archives: Diagnos

Vem är jag med min diagnos?

Att småprata med elever är viktigt. Att lyssna till deras tankar viktigast. Att gå vid sidan om varandra och småprata och lyssna är en del av något mänskligt. Bästa samtalen har jag haft då jag inte har behövt berätta och … Continue reading

Posted in Diagnos | Leave a comment

Problem med matematiken, engelskan eller vad det nu är

                          – Han har problem med matten. Så sägs det om eleven. Så säger mamman. Så berättar pappan. – Jag hajjar noll. Matte är mitt värsta ämne. Så … Continue reading

Posted in Diagnos, Hinder för lärande, Matematikundervisning, Ordförrådet | Leave a comment

Pedagogen säger … berättar Janusz Korczak

”Pedagogen säger: – Mitt handlingprogram, min åsikt. – Trots ringa teoretiska förberedelser och endast några års arbete har hon rätt att säga så. Men låt henne bevisa att hennes system eller åsikt kommer från arbetserfarenhet, under givna förhållanden, en given … Continue reading

Posted in Diagnos, Janusz Korcak, Kollegialt lärande | Tagged , | Leave a comment

Diagnoser runt ett middagsbord – Mina sära, kära vänner!

Då vi har gäster välkomnar vi dem. Vi har ett dukat bord med mat och kring den ska vi samlas. Då vi lagar maten tar vi ofta hänsyn. Nötallergikern får inga nötter nedpetade i maten eller i efterrätten. Den som … Continue reading

Posted in Diagnos | 1 Comment

ADHD: Den inre förståelsen och den yttre handlingen

Eleven har en diagnos och läraren tror sig inte veta vad att göra. Och så förändras läraren och pedagogiken abdikerar. Rädslan att göra fel.  Diagnosen tillhör den som har diagnosen. Kunskap om diagnosen är att förstå hur eleven kan ha det. … Continue reading

Posted in Diagnos | 1 Comment

Svaga elever för sig och starka elever för sig

Det är lite märkligt att vi fortfarande delar upp elever i starka och svaga. Jag vet inte ens vad dessa beteckningar ska förklara. Om man är svag kanske man blir ännu svagare för att ämnet som man ska läsa om … Continue reading

Posted in Diagnos | 3 Comments

Sällsynta dagen

Det är sällsynt dag. Det är skottår och vi firar en dag som bara finns vart fjärde år. Jag läser i DN om sällsynta diagnoser: ”Att ha ett sällsynt tillstånd ställer krav på individerna och på anhöriga. Man måste kunna … Continue reading

Posted in Diagnos | Leave a comment