Tag Archives: Läroplan

Lgr 11 – Så mycket innehåll finns däri

Någon frågade mig idag – Hur gör vi verklighet av allt det fina runtomkring kursplanerna? – Menar du läroplanen? frågade jag. – Ja, svarade den undrande. – Enkelt uttryckt, svarade jag, så är vi människor och läroplanen berättar om att … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , | 1 Comment

Strukturerad undervisning – Javisst Kiwi har erbjudit detta i flera år!

Strukturerad undervisning? JAVISST! Kiwiundervisningen – som feltolkats av så många som en helordsläsemetod – är just den strukturerade undervisningen som vi som arbetar med Kiwi har talat om. Jag är utbildad på Nya Zeeland och tillsammans med flera andra lärare … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Klassrummet, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

Lgr 11: Sex och samlevnad i ämnena!

SEXUALKUNSKAPEN I UNDERVISNINGEN Med anledning av min första läsning av Camilla Löf´s MED LIVET PÅ SCHEMAT, om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen, en avhandling på Malmö Högskola blev jag omedelbart intresserad av sexualkunskapen i skolan. Efter 18 sidors läsning … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

Lgr 11: Ordet elevnära!

Det elevnära! I styrdokumenten står det om det elevnära. Jag har alltid funderat på vad det elevnära är. Jag tolkar det som att eleverna kan vara med och begreppa det som är bekant. Elevnära behöver inte betyda att det är … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag, Skolorden, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Läroplanen, Lgr 11, kan man kalla den för en yrkesplan?

Jo, jag vet att den är politisk, läroplan och kursplaner är det. Jag tar emot den som om den vore opolitisk. Det finns så stora ord om demokrati och elevens rätt att lära i den. Och jag gillar det vi … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , | 1 Comment

Lgr 11 – får man börja redan nu, vt 2011?

”Kan och bör man redan nu använda sig av Lgr 11 i undervisningen? Jag vill!” Jag har läst in mig på Lgr 11 och tycker att vi alla ska göra det. Den finns ju tillgänglig och jag förstår inte varför … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , | 2 Comments

Kursplanerna 2011 och det centrala i VAD

Jag skissar på hur att förstå läroplan och kursplan. Jag har en hel förklaringsmodell. Jag utgår från VAD. Därefter bygger jag. Och mitt byggnadsverk är stort och möjligt. Jag applicerar sedan teorierna i mitt nätbildande. VAD blir dock det centrala. … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , | 1 Comment